De Vlaardinger https://devlaardinger.nl/portals/0/afbeeldingen/logo-V.png

Raad glijdt nog verder af

Raadsvergadering toch geen Jiskefet

Raadsvergadering toch geen Jiskefet

Wat begon als een rustige vergadering, want voortzetting van de agenda van vorige week donderdag, een ieder had zijn of haar punt wel gemaakt in de raad zelf, de krant en/of de radio, ontaardde dan toch nog in een politieke wanvertoning. De Vlaardinger vroeg zich hardop af, of men besefte dat er publiek aanwezig was op de tribune en dat mensen thuis via de livestream zaten mee te gluren. Blijkbaar was de raad de schaamte voorbij.

Goedkeuring van de jaarrekening bleek, zoals verwacht, een formaliteit: geen aanleiding voor een column. Daarna ging De Vlaardinger er eens goed voor zitten. Een Motie voor gratis OV voor ouderen met een minimuminkomen tot 120% boven de norm maakte, dat de ware aard van sommige beestjes (lees: politieke partijen) naar boven kwam. Dat VVD en D´66 tegen de Motie waren, was te verwachten. Immers, daarmee volgen ze de landelijke trend van hun broeders en zusters in Den Haag. Daar is ook geen sociaal gezicht te ontdekken.
   De uitleg van Marnix Alderliesten over het waarom van het tegenstemmen van het CDA, met als dieptepunt de uitgesproken twijfel of gratis reizen een oudere minder eenzaam zou maken, terwijl dit logischerwijs toch wel het geval moet zijn, afgezet tegen het anders langdurig verblijven achter de spreekwoordelijke geraniums, deed mensen op de publieke tribune en in de raad sidderen van verbijstering en afkeuring.
   Desiree de Jong (AOV) merkte in haar reactie op, dat zij koud van binnen werd na de opmerking van Alderliesten: 'Ga je in je eentje in de bus zitten om mensen te ontmoeten?' Ook werd de hogere kostenraming aangevoerd als argument om tegen te stemmen (EUR 350.000 i.p.v. EUR 250.000). Natuurlijk werd Argos mobiel weer als oplossing voor het probleem aangevoerd (heeft iemand een belang in dat bedrijf, dat met vrijwilligers werkt en dus doet aan arbeidsverdringing?). Alderliesten pleitte voor een bredere aanpak van eenzaamheid, want dit treft niet alleen deze kleine groep. Maar bleef antwoord schuldig over een plan van aanpak.
   Ook CU/SGP liet bij monde van Erik van Pienbroek weten ook tegen te stemmen. Zijn argumentatie luidde dat men geen groep wil voortrekken plus de hoge kosten. Ruben van der Zande (VVD) noemde het gezien de hoger geraamde kosten een gevaarlijk experiment en opperde (naar voorbeeld van Mark Rutte) dat het brengen van een pannetje soep ook kan bijdragen in de strijd tegen eenzaamheid. Uiteindelijk werd de Motie toch aangenomen en kan het pilot project per 1 december van start gaan.

Erik van Pienbroek (CU/SGP) had niet zijn beste avond. Hij wilde een Motie indienen, die kwam er op neer dat het raadsakkoord werd omgezet naar een coalitieakkoord. Kortom, oude politiek. Hem werd door menig raadslid duidelijk gemaakt dat dit station toch al een tijdje gepasseerd is en hij zelf deel uitmaakt van een coalitie (de raad) en dat die per onderwerp van samenstelling wisselt. Uiteindelijk besloot van Pienbroek na overleg met zijn fractiegenoot de Motie over het reces heen te tillen en dus (nog) niet uit het raadsakkoord te stappen.

Daarna was het de beurt voor nog een Motie buiten de orde van VV2000/LV en PvdA. Hierin werd gevraagd naar een concept van de financiële onderbouwing voor het concept raadsprogramma en deze op een zodanig tijdstip aan te bieden, dat bespreking ervan tijdens de eerste vergadercyclus na het reces (september) mogelijk wordt. Eigenlijk werd hier voortgeborduurd op het interpellatiedebat van vorige week, waar Arnout Hoekstra (SP) werd verweten te laat financiële stukken aangeleverd te hebben, waarna ternauwernood een Motie van wantrouwen, treurnis dan wel afkeuring werd voorkomen.
   In de vraagstelling rondom deze Motie leek het er sterk op dat Ivana Somers (Leefbaar Vlaardingen) en Stefanie Solleveld (PvdA) nog verder wilden zagen aan de stoelpoten van de wethouder. Na langdurig debatteren en professioneel pareren door de wethouder werd de Motie afgewezen: 7 om 24. Duidelijk is dat er slechte verliezers (zij die niet deelnemen aan de coalitie) met rancune in de Raadszaal zitten. Hopelijk gaat de raad het reces gebruiken voor herbezinning en zelfreflectie. Anders is deze nieuwe manier van werken ten dode opgeschreven voordat de raad duidelijk is wat dit nieuwe werken inhoudt.

Lianne van Kalken(Groenlinks) vergeleek de gang van zaken met het legendarische programma Jiskefet. Daar wil De Vlaardinger toch bij opmerken, dat Jiskefet kwaliteit had en je er smakelijk om kon lachen. Dit treurige schouwspel, wat zich gisterenavond afspeelde als vervolg op het eveneens treurige schouwspel van vorige week donderdag, leidt alleen maar tot een onbestuurbare stad. En dat is wat er moet gebeuren in Vlaardingen, er moet bestuurd worden.

Als voorbeeld geeft de Vlaardinger Sandor Pessy van the Bull. Deze coffeeshopeigenaar moest met zijn nering verhuizen, heeft zelf een pand gekocht aan de KW-haven in een horeca concentratiegebied en zit nu al maanden te wachten op een vergunning. De termijn voor het afhandelen van deze aanvraag is ruimschoots verstreken. Op de vraag van de Vlaardinger wat Sandor kwam doen op het Stadhuis was zijn antwoord: deels uit belangstelling en om te laten zien dat ik nog leef. Waarvan akte!

9 commentaar(en) op artikel "Raadsvergadering toch geen Jiskefet"

Zou Raymond van Haren van Leefbaar daarom al 2 raadsvergaderingen schitteren van afwezigheid? Hij is die onzin in het stadhuis zat. Ik adviseer hem om van partij te switchen.

Door: Anouk vd W Op:

Complimenten voor het CDA de VVD, D’66 en CU-SGP!

Gratis met de bus kunnen? Waar gaat een eenzame oudere dan naar toe? Je bent eenzaam omdat er geen mensen om je heen zijn, of geen die zich om je bekommeren. Trouwens op de publieke tribune waren we meer verbijsterd over Mvr de Jong met haar slechte toneelspel. Was de Vlaardingen wel aanwezig?

Door: Piet Sabakker Op:

Ik was er heel de avond. En misschien gaat de eenzame oudere wel naar een familielid, of naar een leuke bejaardensoos. In Schiedam werkt het.

Door: frank maarleveld Op:

Het verhaal van Marnix rammelde aan alle kanten. Hij vroeg zich af of een slecht ter been zijnde oudere wel naar een bushalte kon lopen en stelde daarom de Argos mobiel voor. Geweldig idee! Ware het niet dat de Argos mobiel niet verder rijdt dan het Vlietland ziekenhuis. Als deze oudere daar de eindhalte ervaart, moet diezelfde oudere ruim 20 minuten lopen (slecht ter been tempo) om bij de trein of andere bus/tram halte te komen. Daarbij komt, weet Argus zorggroep van de CDA en D’66 plannen?. Wie gaat de salarissen betalen van deze chauffeurs? Ik mag toch hopen dat dit geen chauffeurs worden die werken met behoud van uitkering. Dan moet er elk half jaar een ander blik uitkeringsgerechtigden geopend worden. Kortom, wie wil zoekt een mogelijkheid, wie niet wil een reden. Ik vermoed zomaar dat dit laatste van toepassing is bij het CDA en D’66. Overigens vond ik de aanval van Desiree de Jong op Marnix Alderliesten TE persoonlijk en dat is not done!

Door: Ingrid Wijker Op:

Beste Ingrid. Ik altijd maar denken dat uitkeringsgerechtigde geregistreerd staan in een dossier! Maar bij jou zitten zij kennelijk in 'een blik'. Over not done gesproken!

Door: Frans Kuil Op:

Tsja beste Frans Kuil, als jij het verschil niet (wilt) zien tussen synisme en een regelrechte aanval op iemands geloof zijn we uitgepraat. Fijne avond nog 👍😀

Door: Ingrid Wijker Op:

Geachte mevrouw Wijker. Uw reactie is er een van: ‘gooien met rode tomaten’. Uw argumentatie op het artikel met “Ik mag toch hopen dat dit geen chauffeurs worden die werken met behoud van uitkering. Dan moet er elk half jaar een ander blik uitkeringsgerechtigden geopend worden” is als voorzitster van de Socialistische Partij ongepast. U stigmatiseert hiermee het reservoir uitkeringsgerechtigden. Een belediging voor de ruim 400.000 zittende personen in de bijstand, meer dan 300.000 personen hebben een werkloosheidsuitkering en ca. 800.000 personen zijn geheel of gedeeltelijk arbeidsongeschikt. Nog eens vier miljoen personen werken in deeltijdbanen. Allemaal mensen, waarvan, zeker een gedeelte liever aan het werk is dan ‘in blik’ zit en daardoor sociale contacten aan het verliezen zijn. Velen van hen geven er de voorkeur aan om in contact blijft met de medemens. Mevrouw Wijker, hoe procentueel verhouden bovenstaande getallen zich tot het inwonerstal van Vlaardingen? En wat is er op tegen wanneer uitkeringsgerechtigde met zicht op mogelijk dreigende vereenzaming, indien zij daartoe bereid en in staat zijn, vrijwilligerswerk te laten doen? Zelfs al zou dat met geheel of gedeeltelijk behoud op uitkering zijn?

Door: Frans Kuil Op:

Ik heb begrepen dat nog geen van de vrijwilligers is uitgestroomd naar vast werk als gevolg van het met behoud van uitkering rijden op een Argos mobiel

Door: frank maarleveld Op:

Dit voorstel rammelde aan alle kanten, eenzaamheid bestrijden daar ben ik voor. Maar als je eenzaamheid ervaart is dat heel vaak omdat je geen netwerk hebt waar je even heen kan gaan, geen mensen die bij jou langs kunnen komen. Je kinderen zijn bijvoorbeeld druk, je partner overleden enzo verder. Dan is gratis OV symptoom bestrijding, want Alderliesten had gewoon gelijk, waar moet je heen?

Ik heb Frank Maarleveld inderdaad zien zitten, niet goed gelezen dat hij dit had geschreven. Maar op de publieke tribune was in de voorste rijen vooral het gevoel: eindelijk iemand die durft op te staan, ook als je standpunt impopulair is!

Die de Jong van AOV met dr jankverhaal dat nergens op slaat, niet elke 65plussen is zielig!

De oppositie vraagt van Alderliesten een alternatief, terwijl ze dat zelf nooit hebben als ze weer eens een voorstel afschieten... En mevrouw Wijker, het alternatief staat u niet aan, maar hoe vaak heeft iemand een alternatief? En dan beter dan dit?

Laten jullie elkaar eens wat meer gaan respecteren! Echt ik heb me mateloos geïrriteerd aan alle aanval op iemand die gewoon zijn partijstandpunten verkondigt.

Door: Piet sabakker Op:

Laat een reactie achter

Naam:
E-mailadres:
Reactie:
Reactie toevoegen

Meest gelezen: