De Vlaardinger https://devlaardinger.nl/portals/0/afbeeldingen/logo-V.png

Openbare besluiten van het college van B&W - 3 april 2018

Openbare besluiten van het college van B&W - 3 april 2018

Adviesverzoek gewijzigd gaswinningsplan NAM Gaag-Monster

Het college van burgemeester en wethouders heeft ingestemd met de conceptbrief aan de Minister van Economische Zaken en Klimaat over het door de NAM ingediend gewijzigd gaswinningsplan voor het gasveld Gaag-Monster.

Toelichting:

Kern van het advies is bij de minister aandacht te vragen voor de gevolgen van bodemdaling in dit gebied en de toekomst van aardgasvrij bouwen.

Openbare besluiten uit de collegevergadering gehouden op: dinsdag 27 maart 2018

Verzoek eenmalige financiële bijdrage Vlaardingen Werkt

Het college van burgemeester en wethouders heeft:

  • Besloten de gevraagde extra financiële bijdrage van € 176.500,- van Vlaardingen Werkt niet toe te kennen;
  • het raadsmemo 'Verzoek eenmalige financiële bijdrage Vlaardingen Werkt' vastgesteld.

Bijlage:

Toelichting:

Vlaardingen Werkt is een coöperatieve vereniging die zich vooral richt op mensen met een uitkering om hen, naast de reeds bestaande voorzieningen, aan het werk te helpen. Vlaardingen Werkt organiseert en ontwikkelt hiertoe zelf (betaalde) klussen en creëert met de inkomsten betaalde banen voor uitkeringsgerechtigden. Vanaf 2014 ontvangt Vlaardingen Werkt afnemende gemeentelijke ondersteuning met de afspraak om verder te verzelfstandigen. Het college van B&W heeft besloten om het verzoek van een eenmalige extra financiële bijdrage aan Vlaardingen Werkt af te wijzen. De gevraagde bijdrage is substantieel, risicovol en garandeert niet dat de organisatie er in slaagt om de afgesproken resultaten te behalen en te verzelfstandigen. De inzet van deze extra financiële middelen zou ten koste gaan van andere maatschappelijke initiatieven op het gebied van wmo, participatie en armoedebeleid. Waar ook andere partners, (vrijwilligers-) organisaties  en ondernemers zich op richten.

Laat een reactie achter

Naam:
E-mailadres:
Reactie:
Reactie toevoegen

Meest gelezen: