De Vlaardinger https://devlaardinger.nl/portals/0/afbeeldingen/logo-V.png

Openbare besluiten van het college van B en W - 27 november 2018

Openbare besluiten van het college van B en W - 27 november 2018
 

Inkoopscan lokale economie 2017

Het college van burgemeester en wethouders heeft de inkoopscan Lokale Inkoop 2017 met bijgaande raadsmemo aan te bieden aan de raad vastgesteld.

Bijlage:

Toelichting:

De Inkoopscan Lokale Inkoop 2017 laat zien welke deel van de inkopen 2017 besteed is in de lokale economie (Vlaardingen en MVS)

Beantwoording art. 34-vragen n.a.v. uitspraak CRvB over resultaatgerichte indicatiestelling

Het college van B&W heeft de beantwoording artikel-34-vragen van mevrouw De Jong (AOV) en mevrouw Somers (Leefbaar Vlaardingen) naar aanleiding van uitspraak Centrale Raad van Beroep over resultaatgerichte indicatiestelling vastgesteld.

Bijlage:

Toelichting:

Het college geeft in haar beantwoording aan dat de juridische gevolgen van de uitspraak van de Centrale Raad van Beroep voor Vlaardingen nog niet voldoende te overzien zijn. Mede op advies van VWS en de VNG blijft de huidige situatie van indicatiestelling van Wmo maatwerkvoorzieningen op basis van resultaten voorlopig gehandhaafd. Dit in afwachting van de binnenkort te verwachten aanvullende juridische uitspraken en daarop gebaseerde  aanbevelingen van VWS en VNG

Openbare verlichting omgeving Krabbepark

Het college van burgemeester en wethouders heeft ingestemd met het aanbrengen van extra openbare verlichting langs toegangsweg naar Krabbeplas en evenemententerrein, op parkeerplaats voor restaurant Jofel aan de Plas en voor het evenemententerrein.

Toelichting:

Het college heeft besloten extra openbare verlichting aan te laten brengen langs toegangsweg naar Krabbeplas, op parkeerplaats voor restaurant Jofel aan de Plas en voor het evenemententerrein. Dit in afwijking van het beleid om terughoudend om te gaat met openbare verlichting in het buitengebied. Het gebied trekt meer bezoekers en is een kwaliteitsslag aan het maken.

Raadsvoorstel Museum Vlaardingen

Het college van burgemeester en wethouders heeft het raadsvoorstel Museum Vlaardingen vastgesteld.

Bijlage:

Toelichting:

Het college van burgemeester en wethouders heeft een raadsvoorstel over het nieuwe bedrijfsplan van Museum Vlaardingen vastgesteld. De gemeenteraad heeft het museum vorig jaar gevraagd een nieuw bedrijfsplan op te stellen. Om het bedrijfsplan te kunnen uitvoeren heeft het museum extra geld nodig. Het museum heeft daarom de gemeente gevraagd een eenmalige extra financiële bijdrage van € 150.000 te leveren om een deel van het kosten te kunnen dekken. Dit bedrag wil het museum in twee jaar uitgeven aan activiteiten die het museum uit de negatieve spiraal helpen. Het college stelt de gemeenteraad voor om te besluiten over de toekenning en de dekking van het eerste deel van het gevraagde bedrag (€ 75.000) in 2019.

Raadsmemo procedure Warmelo-locatie

Het college van burgemeester en wethouders heeft de raadsmemo procedure locatie Warmelo (nieuwe maatjes) vastgesteld.

Bijlage:

Toelichting:

De gemeente Vlaardingen is eigenaar van de Warmelo-panden en wil deze locatie als onderdeel van de herstructurering in het Museumkwartier op een vernieuwende manier verkopen. Het gaat om de panden Westhavenkade 55 t/m 60, Vetteoordskade 5 en de binnenplaats erachter. De gemeente wil kleine en grote initiatiefnemers een kans geven om (samen) iets moois van de (onderdelen van de) locatie te maken. We willen het beste plan voor deze bijzondere locatie. Dat kan wonen zijn, of werken, eten, drinken, iets maatschappelijks. Alles staat nog open.

Op 12 december wil de gemeente met iedereen die dat wil de eerste stap zetten door input te vragen over wat kan wel of wat kan absoluut niet. Zo ontstaat een gezamenlijk ontwikkelkader. Op een later moment komen hopelijk mooie plannen en initiatieven voor deze historische plek voor Vlaardingen.

 

 

Laat een reactie achter

Naam:
E-mailadres:
Reactie:
Reactie toevoegen

Meest gelezen: