De Vlaardinger https://devlaardinger.nl/portals/0/afbeeldingen/logo-V.png

Openbare besluiten college B&W - 8 januari 2019

Openbare besluiten college B&W - 8 januari 2019

Afdoening toezegging mandaatbesluit

Het college van burgemeester en wethouders heeft de raadsmemo afdoening toezegging mandaatbesluit vastgesteld.

Bijlage: Mandaatbesluit (pdf, 2 MB)

Toelichting:

Het college heeft het raadsmemo vastgesteld waarin is aangegeven welke bevoegdheden door de raad aan het college zijn gemandateerd. Hiermee is de toezegging van burgemeester Jetten afgedaan.

Raadsvoorstel tot het bekrachtigen van de Noodverordening vreugdevuren Vlaardingen 2018

Het college van burgemeester en wethouders heeft ingestemd met het raadsvoorstel tot het bekrachtigen van de Noodverordening vreugdevuren Vlaardingen 2018.

Bijlage: Vreugdevuren (pdf, 217 kB)

Toelichting:

De noodverordening is bekend gemaakt op 21 december 2018 op de website van de gemeente en overheid.nl. De gemeenteraad, de commissaris van de Koning en de hoofdofficier van Justitie zijn direct in kennis gesteld.

Bekrachtigen raadsmemo asbest Industrieweg 9

Het college van burgemeester en wethouders heeft de raadsmemo asbest Industrieweg 9 bekrachtigd.

Bijlage: Industrieweg 9 (pdf, 912 kB)

Toelichting:

Op 19 december 2018 heeft het college het raadsmemo asbest Industrieweg vastgesteld. Tijdens werkzaamheden aan het pand aan de Industrieweg 9 is asbest aangetroffen. Het vrijgekomen asbest is terecht gekomen in de luchtbehandelingskanalen. Daardoor heeft het asbest zich over het gebouw verspreid en zijn alle ruimten besmet geraakt. Het asbest is niet in de buitenlucht terecht gekomen omdat de luchtbehandeling een gesloten systeem is. Tijdens eerder gebruik van het pand is er geen sprake geweest van asbestbesmetting, omdat de betreffende panelen in de spouwmuren voorheen niet zijn beschadigd. De schoonmaakkosten zijn tot nu toe 1,3 miljoen euro. De definitieve financiële gevolgen worden meegenomen bij het opstellen van de jaarrekening.

Raadsvoorstel tot vaststellen controleprotocol

Het college van burgemeester en wethouders heeft het raadsvoorstel tot vaststellen controleprotocol vastgesteld.

Bijlage: Controleprotocol (pdf, 192 kB)

Toelichting:

In het controleprotocol worden aan de accountant nadere aanwijzingen gegeven over de reikwijdte van de accountantscontrole. De toets van de financiële rechtmatigheid betreft de naleving van de regelgeving ten aanzien van de financiële handelingen. De relevante externe en interne wet- en regelgeving is opgenomen in het controleprotocol. Dit protocol wordt jaarlijks geactualiseerd.

Laat een reactie achter

Naam:
E-mailadres:
Reactie:
Reactie toevoegen

Meest gelezen: