De Vlaardinger https://devlaardinger.nl/portals/0/afbeeldingen/logo-V.png

11 december 2018

Openbare besluiten college B&W

Openbare besluiten college B&W

Beantwoording artikel 34-vragen van dhr. Boers over tijdelijke kant-en-klare woningen

Het college van burgemeester en wethouders heeft de beantwoording van de artikel 34-vragen van de heer Boers (Fractie Boers) over tijdelijke kant-en-klare woningen vastgesteld.

Bijlage:

Toelichting:

In het raadsprogramma is overeengekomen om in het 3e kwartaal van 2020 het Actieplan Wonen
te actualiseren. Hier kan het concept van tijdelijke (kant-en-klare) woningen bekeken worden. Daarnaast staat er voor het 2e kwartaal van 2021 een raadsvoorstel op de planning om extra op de huisvesting van starters/jongeren en ouderen in te gaan zetten. Aanvullend is er via een amendement op de begroting extra aandacht gevraagd voor het huisvesten van starters/jongeren/studenten bij het realiseren van extra woningen bovenop de ingerekende plancapaciteit uit het bestaande woningbouwprogramma. Ook hier kan het idee van tijdelijke kant-en-klare woningen meegenomen worden.

Beantwoording artikel 34-vragen over openingstijden winkels feestdagen

Het college van burgemeester en wethouders heeft de beantwoording van artikel 34-vragen van de heer Van Pienbroek (CU/SGP) over openingstijden winkels feestdagen vastgesteld.

Bijlage:

Toelichting:

Op het moment van beantwoording van deze brief zijn 25 aanvragen ontvangen voor een ontheffing. De aanvragen zijn gedaan door een diversiteit aan ondernemers verspreid over de stad, zoals: supermarkten, foodspeciaalzaken, parfumerie, juwelier, slijterij en modezaken.

Regeling rechtspositie buitengewoon ambtenaar van de burgerlijke stand

Het college van burgemeester en wethouders heeft de rechtspositieregeling voor de buitengewoon ambtenaar van de burgerlijke stand per 1 januari 2019 vastgesteld.

Toelichting:

Stellen kunnen per 1 januari 2019 ook op zon- en feestdagen trouwen of een geregistreerd partnerschap aangaan. Hierop moet de huidige rechtspositieregeling voor buitengewoon ambtenaren van de burgerlijke stand aangepast worden. Daarnaast is onderzocht of de vergoedingen in de huidige rechtspositieregeling nog voldoende passend zijn.

Beantwoording artikel 34-vragen over geluidoverlast en luchtkwaliteit Vlaardingen Oost 

Het college van burgemeester en wethouders heeft de beantwoording artikel 34-vragen van de heer Voorburg (GroenLinks) over geluidoverlast en luchtkwaliteit Vlaardingen Oost vastgesteld.

Bijlage:

Toelichting:

Het meeste geluid komt van vrachtwagens en scheepsgeneratoren. Om geluidsoverlast zoveel mogelijk te beperken van het rangeerterrein dat wordt aangelegd langs de Vulcaanweg voor de Hoekse Lijn is er overleg met RET en de projectorganisatie Hoekse Lijn. Uit geluidmetingen in het gebied blijkt dat de geluidbelastingen passen binnen de verleende milieuvergunningen en grenswaarden van de Wet geluidhinder.  Het college geeft aan de toepassing van walstroom waar mogelijk te stimuleren en in gesprek te zijn met DFDS om de effecten, ook voor de bereikbaarheid en het vestigingsklimaat, zo beperkt mogelijk te houden.

Beantwoording raadsvragen over de stand van zaken Stroomopwaarts

Het college van B&W heeft de beantwoording raadsvragen van mevrouw Wijker (SP) en de heer Van Haren (VV2000/Leefbaar Vlaardingen) over de stand van zaken Stroomopwaarts vastgesteld.

Bijlage:

Toelichting:

Het college van B&W geeft aan in de beantwoording dat de gemeenteraad periodiek wordt geïnformeerd over de voortgang van Stroomopwaarts door middel van tussenrapportages en de jaarrekening. In het raadsprogramma is afgesproken om een inhoudelijk evaluatie te doen van Stroomopwaarts in 2019. Een groot deel van de gestelde vragen, worden dan ook tijdens de evaluatie beantwoord. Na de start in 2015 van Stroomopwaarts is er veel aandacht besteed aan het integreren en uniformeren van processen en systemen. Voor de start van Stroomopwaarts werd de klanttevredenheid binnen Maassluis, Vlaardingen en Schiedam (MVS) gemiddeld met een 7,2 gewaardeerd. Momenteel is er een nieuw klanttevredenheidonderzoek uitgezet onder de klanten van Stroomopwaarts. De uitkomsten hiervan worden begin 2019 verwacht. 

Eerste wijziging uitwerkingsbesluit hondenbeleid 2018

Het college van burgemeester en wethouders heeft:

  1. de eerste wijziging 'Uitwerkingsbesluit hondenbeleid 2018' conform ontwerp vastgesteld;
  2. besloten de wijziging te publiceren in het gemeenteblad.

Toelichting:

Het college heeft de lijst met uitlaatgebieden aangevuld met uitlaatgebieden die hier nog in ontbraken. Ook voegt het college een nieuw uitgelaatbied toe: in gesprekken met bewonerscommissie Muwi 1 kwam aan de orde dat in de wijk Babberspolder behoefte is aan een extra uitlaatplek. In overleg is er voor gekozen een deel van de parkeerplaats aan de Goudenregenstraat/Hortensiastraat in te richten als nieuw uitlaatgebied. Op een uitlaatgebied geldt geen opruimplicht en mogen honden onder toezicht van de eigenaar loslopen.

Laat een reactie achter

Naam:
E-mailadres:
Reactie:
Reactie toevoegen

Meest gelezen: