De Vlaardinger https://devlaardinger.nl/portals/0/afbeeldingen/logo-V.png

PAX verkiezingsdebat vraagt aandacht

Ongehoorde burgers?

Ongehoorde burgers?

Op woensdag 21 maart 2018 zijn de Gemeenteraadsverkiezingen. In Vlaardingen kunnen we kiezen uit 236 kandidaat raadsleden van 14 partijen. De lijsttrekkers en andere vertegenwoordigers daarvan horen en zien we momenteel regelmatig.

Op www.stemwijzer.nl leest u via stellingen in het kort hoe partijen staan ten opzichte van verschillende onderwerpen. PAX Ambassade van Vrede Vlaardingen mist hierin het thema ‘(on)vrede’. Ook op lokaal niveau is dit immers een belangrijk thema: voor uw eigen woon-, werk-, leer- en leefomgeving.

Daarom organiseert PAX Ambassade van Vrede Vlaardingen op woensdagavond 14 maart, precies een week vóór de verkiezingen, een avond waarop u interactief in gesprek kunt gaan met onze partijen over 5 thema’s: werken/werkeloosheid, wonen, schuldenproblematiek, vluchtelingen, en de kloof tussen overheid en burgers. Want elke inwoner heeft er recht op gehoord en begrepen te worden. Ieder onderwerp wordt kort toegelicht, partijen worden uitgenodigd hun standpunt hierover naar voren te brengen en vervolgens is er ruimte voor inbreng vanuit het publiek.

Het programma wordt verluchtigd met korte momenten poëzie door de Stadsdichteres en muziek. De avond wordt gehouden in de Boven Foyer van de Stadsgehoorzaal, is vanaf 19.30 uur gratis toegankelijk en duurt van 20.00-22.00 uur. PAX hoopt op een hoge opkomst. U bent méér dan welkom - want uw mening telt.

1 commentaar(en) op artikel "Ongehoorde burgers?"

Klinkt als een mooi initiatief, PAX, maar helaas is het inderdaad verkiezingstijd dus biedt u hiermee vooral een podium voor politici om hun partijprogramma te etaleren.

En ongetwijfeld mogen de bezoekers terplekke weer eens ervaren dat hun mening helemaal niet telt, maar dat zij slechts nodig waren als zaalopvulling.

Nogmaals; het initiatief om in deze stad het thema '(on)vrede' tot onderwerp van discussie te maken is niet alleen toe te juichen, maar zelfs essentieel!

Want we kunnen allemaal op onze klompen aanvoelen dat er iets heel akeligs onder het oppervlak broeit.

Maar onze politici achten juist dit volkomen onbespreekbaar. Het zou mij dan ook oprecht verbazen als zij bij deze gelegenheid opeens WEL met het publiek in discussie zouden gaan.

Ook is duidelijk dat degenen aan wie deze oproep gericht is tegenwoordig openlijk uitgesloten worden van het recht op vrije meningsuiting en politieke inspraak. Het bespreken van daadwerkelijke onvrede leidt nu linea recta tot verkettering door pers, politiek en social media. Dit smoort ieder maatschappelijk debat bij voorbaat in de kiem.

Nogmaals, een mooi initiatief...en ook ik zou heel graag deelnemen....maar dan wel buiten verkiezingstijd...

Door: Mariella Konings Op:

Laat een reactie achter

Naam:
E-mailadres:
Reactie:
Reactie toevoegen

Meest gelezen: