De Vlaardinger https://devlaardinger.nl/portals/0/afbeeldingen/logo-V.png

CU/SGP schrikt van artikel

Huiselijk geweld

Huiselijk geweld

Op 5 november heeft het NRC een schrikbarend artikel uitgebracht over het meldpunt huiselijk geweld Rotterdam. https://www.nrc.nl/nieuws/2018/11/05/crisis-bij-rotterdams-meldpunt-huiselijk-geweld-a2754037 Omdat wij zelf ernstig geschrokken zijn van dit artikel zouden wij u de volgende vragen willen stellen:

Vragen:

 1. Bent u op de hoogte van dit artikel?
 2. Was u al eerder bekend met de problematiek zoals beschreven in betreffend krantenartikel? En zo ja, waarom heeft u de raad daarover niet eerder ingelicht?”
 3. Bent u het met ons eens dat dit een zeer zorgelijke en ernstige situatie is?
 4. Dreigen er in Vlaardingen ook zulke ernstige problemen te ontstaan?
 5. Wat is momenteel de wachttijd voor behandeling bij Veilig thuis en specifiek die voor Vlaardingse dossiers?
 6. Kunnen de Vlaardingse inwoners 24 uur per dag meldingen doen bij het meldpunt? Als dit niet het geval is wat bent u van plan hieraan te doen?
 7. Hoeveel Vlaardingse dossiers liggen er momenteel op de plank?
 8. Wie doen de meldingen in Vlaardingen? Zijn er ook prioriteringen bij de meldingen?
 9. Wat is het risico met deze plank-zaken? Met andere woorden : zijn er bij deze plankzaken risico’s op escalatie?
 10. Worden de meest ernstige meldingen, ondanks de wachttijd, wel direct opgepakt?
 11. Hoe ziet het plan van aanpak er precies uit?
 12. Wanneer zijn de problemen opgelost?
 13. Wilt u de raad maandelijks informeren over de voortgang van verbetering van de wachttijden?
 14. Is het nodig om voor Veilig Thuis geld vrij te maken in het komende begrotingsjaar?
 15. Wat is de reden dat het regionale Rotterdamse meldpunt het veel slechter doet dan de rest van Nederland?
 16. Kan de raad structureel geïnformeerd worden over alle waarschuwingen van de Inspectie van de Gezondheidszorg en Jeugd m.b.t het meldpunt?

Laat een reactie achter

Naam:
E-mailadres:
Reactie:
Reactie toevoegen

Meest gelezen: