De Vlaardinger https://devlaardinger.nl/portals/0/afbeeldingen/logo-V.png

Stadsbelangen Vlaardingen presenteert verkiezingsprogramma

“Het Beste voor Vlaardingen”

“Het Beste voor Vlaardingen”

Als één van de laatste partijen presenteerde StadsBelangen Vlaardingen afgelopen woensdag 21 februari (exact vier weken voor de verkiezingen) haar verkiezingsprogramma. In de gezellige ambiance van café Mes aan de Schiedamseweg overhandigde Bob Kooiman, de jongste kandidaat, een exemplaar van het programma aan partij- en fractievoorzitter Albert Brouwer.

Onder de titel “Het Beste voor Vlaardingen” kent het programma negen thema’s zoals “Veilig Vlaardingen”, “Leven in Vlaardingen” en “Vlaardingen een sociale stad”. In elk van die themahoofdstukken geeft de partij het standpunt op de zaken die daaronder vallen. En ook actiepunten hoe Stadsbelangen van Vlaardingen de beste stad van de regio wil maken.

Zonder te willen zeggen dat het één van de thema’s belangrijker dan de andere lichtte campagneleider Herman Berkhout toe dat de thema’s “Vlaardingers beslissen mee” en “Een bruisend stadshart” voor de partij wel prioriteit hebben.

Het eerste thema omdat daar eigenlijk de oorsprong van de partij ligt. In 1979 werd Stadsbelangen opgericht om de betrokkenheid van Vlaardingers bij het besturen van de stad te vergroten. En nog steeds is het verkleinen van de kloof tussen Vlaardingers en de gemeentepolitiek belangrijk; een soort kroonjuweel.

Die afstand verkleinen wil de partij o.a. doen door in enquêtes Vlaardingers vaker te vragen hoe zij over gemeenteplannen denken. En adviesplatforms van Vlaardingers te vormen die meepraten en meebeslissen over belangrijke onderwerpen. Maar ook door buurtbewoners bij herinrichtingen zelf met plannen te laten komen en daarbij deskundige ondersteuning te bieden. Of geld beschikbaar te stellen als bewoners zelf de buurt gaan onderhouden.

“Een bruisend stadshart” is volgens Berkhout zo belangrijk omdat het niet goed gaat met het centrum. Dat vraagt volgens Stadsbelangen drastische maatregelen. Het kan zelfs zover gaan dat zoals de partij het schrijft “we eigenlijk terug moeten naar de tekentafel”.

Maar in het programma worden ook zeer praktische zaken genoemd die van Vlaardingen weer een aantrekkelijke stad moeten maken. Meer (geld voor) evenementen in het Stadshart en het bouwen van podiums op o.a de Westhavenplaats en  in Het Hof/Oranjepark zouden daarvoor moeten zorgen. Maar bijvoorbeeld ook het vergroenen van de Hoogstraat en de Korte Hoogstraat, een wekelijkse streekmarkt op de Hoogstraat en samenstellen van een beeldenroute in de Waalstraat en omliggende straten.

De  belangrijkste randvoorwaarde om het stadshart weer een bruisend te krijgen is voor de partij dat het parkeren in het centrum gratis moet gaan worden. Ook voor bewoners in belanghebbendengebieden.

28 commentaar(en) op artikel "“Het Beste voor Vlaardingen”"

Weer zo'n partij waar je 4 jaar niks van hoor maar als er verkiezingen zijn.......

Door: Rick Op:

Normaal reageer ik niet maar ik heb deze man gisteravond zien spreken in de raadsvergadering.

De raadsvergadering is thuis te volgen via de gemeente VLD site.

Ik wilde eens kijken hoe partijen presenteren naar de verkiezingen toe.

Ik ben geschrokken van de SP die wegliep uit de raad.... Albert Brouwer voegde niks toe zat er bij en keek ernaar. mevr Kalfs en ONS Vlaardingen waren de enige die mijn aandacht opeisden.

Door: mevr de Jong Op:

Mevrouw De Jong is geschrokken van iets wat niet gebeurd is, ik heb in ieder geval de SP niet zien weglopen en daar vervolgens Albert Brouwer niets aan toe zien voegen

Door: Pollie Op:

Zowel ONS, SBV als de SP voegen in mijn ogen niets toe aan het politieke landschap.. Vooral ONS doet in mijn beleving mee aan de politieke poppenkast van Vlaardingen. Hoop blabla, zich vaak in de schijnwerpers plaatsen, veel zichtbaarheid maar weinig inhoud

Door: Wilma vandenpunt Op:

Het zou de lokale partijen sieren om te benoemen wat zij werkelijk de afgelopen vier jaar bereikt; zijn doelen gehaald, waarop hebben ze effectief invloed uit kunnen oefenen. Kortom, de meetbare en zichtbare resultaten. Stop eens met gelegenheidsargumenten tbv verkiezingen maar reflecteer zodat de burger niet stemt op loze beloften en een gepretendeerd maakbaar Vlaardingen,

Door: Tina Rossem Op:

@Tina

De PVDA en SP hebben effectief invloed gehad op de MoeLanders in Vlaardingen en dat worden er steeds meer dankzij deze partijen

Door: Joke Op:

@Joke: De plaatselijke partijen hebben geen invloed op het aantal EU-arbeidsmigranten (de Moe-landers dus) die gehuisvest moeten worden in Vlaardingen. De rijksoverheid verdeelt al deze mensen over het land en per gemeente wordt een evenredig aantal mensen ondergebracht. Het is dus een beetje kort door de bocht om alleen PvdA en SP daar de schuld van te geven in Vlaardingen. Daarnaast bestaat het college in Vlaardingen ook nog uit CDA, D66 en CU/SGP, dus als je toch gaat wijzen, neem die partijen dan ook maar meteen mee

Door: Pollie Op:

@Joke..Ik neem aan dat je doelt op overlast die je ervaart. Zonder een waardeoordeel daarover uit te spreken, is het juist aan de lokale politiek om aan te tonen dat hun inspanningen om deze migranten niet te seculariseren vruchtbaar zijn geweest .Die opdracht zal heel lastig zijn.

Door: Tina Rossem Op:

@Pollie

Het college onder aanvoering van de PVDA en SP hebben geen idee hoeveel Moelanders er in Vlaardingen wonen. Ze zijn allang de regie kwijt. Onder aanvoering van Versluijs PVDA.

@Wilma vandenpunt lees een linkse rakker ONS zit nog niet in de raad maar dat gaat komen. En dan gaan ze het 10 keer beter doen dan die Partij van jou die nu in de raad zit . Over bla bla en poppenkast gesproken zelfreflectie ...

Door: Joke Op:

Pollie

Ik hoop dat de gevestigde partijen die je noemt zichzelf opheffen heel Vlaardingen gaat naar de klote af en toe denk ik dat ik in het buitenland woon gr John

Door: John Op:

Wilma, ik denk dat er niet veel partijen in de raad (gaan) zitten die met ONS.Vlaardingen willen samenwerken, ik voorzie een coalitie met ONS.Vlaardingen erin dus ook niet

Door: Pollie Op:

Wilma, ik denk dat er veel partijen in de raad (gaan) zitten die met ONS.Vlaardingen willen samenwerken, ik voorzie een coalitie met ONS.Vlaardingen erin.

PVDA SP D66 worden hopelijk afgestraft voor hun falend beleid de afgelopen 4 jaar.

Door: Annette Op:

De lokale vertegenwoordigers van landelijke partijen lijken iedere band met steden waarin zij vertegenwoordigd zijn verloren te hebben. Dat werkt populistische lokale partijen als ONS, Stadsbelangen, Beter voor Vlaardingen in de hand waar iedere bestuurlijke ervaring ontbreekt. Bijgevolg weer ruzies, eenmansfracties en de versnippering is compleet.

Door: Tina Rossem Op:

Annette, laten we even gaan turven:

SP: nee

VV2000/Leefbaar Vlaardingen: nee

PvdA: nee

CDA: misschien

D66: nee

ChristenUnie/SGP: misschien

AOV/OPA: nee

GroenLinks: nee

VVD: ja

SBV: misschien

Als jij denkt dat ik het verkeerd zie, geef dan even aan welke partijen wel met ONS.Vlaardingen de verantwoordelijkheid willen delen

Door: Pollie Op:

Ach Pollie je moet toch wel verschrikkelijk dom zijn dat je de gedachtengang bezit dat je denkt dat je tien verschillende partijen kan inschatten op de politieke beslissingen wat hilarisch dom.

Door: Centrumbewoner Op:

Centrumbewoner, dit is gewoon kijken naar hoe tijdens de gemeenteraadsvergaderingen de verschillende partijen reageren op ONS.Vlaardingen en daar kan ik wel conclusies uit trekken. Moet je ook eens een keer doen. Vooral Ivana Somers steekt niet onder tafels en banken hoe ze over het gedraai en gelieg van ONS.Vlaardingen denkt, maar de rest heeft ook weinig respect meer voor ONS.Vlaardingen.

We zullen het na de komende onderhandelingen wel zien, ONS.Vlaardingen heeft zich de afgelopen 4 jaar buitenspel gezet en gaat dus weer gewoon noodgedwongen vanaf de zijlijn de populist uithangen

Door: Pollie Op:

@Pollie

Wil je Ivana Somers van VV2000/Leefbaar niet in deze discussie betrekken en je houden van elk commentaar.

Je gaat nu te ver!

Door: Tina Rossem Op:

Tina! Ze doen je weer na.

Beetje flauw hè, om als je geen argumenten meer hebt dit te gaan doen

Door: Pollie Op:

Hè gedver. Is het weer zover. Het zou verboden moeten worden. En dan nog proclameren dat je hier vooral niet onder een nickname, laat staan die van een ander, mag en moet opereren.

Moet geen Wie van de Drie worden in de zin van "Wil de echte Tina" opstaan.

Door: Tina Rossem Op:

Pollie. Weet niet wat er verkeerd aan is om Ivana min of meer te quoten. Het is een voor iedere Vlaardinger kenbare opvatting van dit raadslid. Helaas ziet mijn alter ego dat anders:)

Door: Tina Rossem Op:

Ja, men roept en schreeuwt maar als je om argumenten vraagt blijft het stil. Het enige dat er dan nog uit komt is dat ik beter mijn mond maar kan houden

Door: Pollie Op:

Het voeren van een debat en beargumenteren is niet de sterkte kant van de roeptoeters. Monddood maken is dan de remedie. Helaas of gelukkig maakt me dat alleen maar scherper. Dat staat los van het feit dat iemand mijn naam misbruikt. Overigens, maar dat terzijde, heb ik een angstige vermoeden dat die iemand juist degene is die een verwoede maar vergeefse strijd voert om naamsvermelding in brieven aan organen van de decentrale overheid, lees: Vlaardingen.

Door: Tina Rossem Op:

Dezelfde persoon die ik negeer? Die nu de raad teistert met onleesbare brieven waar hij zijn naam leesbaar onder wil hebben staan? Die jij een paar weken geleden nog zo'n mooie veeg uit de pan gaf? Die verschrikkelijke ijdeltuit, bedoel je die?

Door: Pollie Op:

Ik kan me geen ander voorstellen die mijn naam zo misbruikt en uit mijn naam zo ageert tegen jou en dat ook op een medium waaraan wij beiden een bijdrage leveren en ook hij actief was/is. 1en 1 lijkt twee. Een wettig en overtuigend bewijsmiddel? Nee. Een (rechts)vermoeden? Ja.

Door: Tina Rossem Op:

Je zou zomaar gelijk kunnen hebben. Weet je dat ik nog wat van zijn proza bewaard heb? Nu deze site in een nieuw jasje is gestoken en alle oude reacties daarmee verloren zijn gegaan zal je is het leuk om dit weer terug te lezen, dacht ik. Hier is zo'n oud berichtje van hem:

'In de cocon van de anonimiteit hebben jullie er blijkbaar plezier in door te blijven gaan met de walgelijke, smadelijke en grievende beeldvorming van iemand die jullie niet aanstaat. Op deze manier laten jullie meer zien over eigen intelligentie en mentaliteit. Gezien de commentaren en opmerkingen zijn jullie hoogstwaarschijnlijk politiek geëngageerd. Mogelijk zelfs lid van de raad. Je zou er als politieke partij niet blij van worden of moeten zijn. Pollie en Tina tonen gedrag met een mentaliteit als welke je van ‘straatkatten’ mag verwachten. Vullen elkaar aan als kleffe ‘potvissen’ (een naam waar één van de dames tevreden over is) en in jullie taalgebruik zitten graten, terwijl de inhoud gelijk staat als die van aalhuid en geen haaienvin waard! Proza! Maar blijkbaar hebben jullie het lef niet! Blijven liever lafaards in de achterbaksheid van de anonimiteit.'

In de afgelopen donkere dagen heb ik veel troost kunnen vinden in mijn verzameling. Telkens als het me even teveel werd en de drankkast weer leeg was en de gang naar de slijter me te veel was hield de gedachte dat ik ergens een plekje op mijn harddisk heb met de berichtjes van Frans me op de been

Door: Pollie Op:

Zelfs zonder drank, word ik weer dronken van zoveel Franse onnavolgbare gevolgtrekkingen, metaforen, grof- en bruutheid. Zou het bijna koesteren. Proost! Realiseer me dat dit issue of topic gaat en verwijten zullen volgen. Gelukkig is mijn drankkast niet leeg, mijn fles nu wel.

Door: Tina Rossem Op:

We drijven weer een beetje af. Ik ga een versnapering uit de kelder opduikelen en wens je een prettige voortzetting van het weekend!

Door: Pollie Op:

‪#VRIJ #SOCIAAL #NATIONAAL‬

Voor 🇳🇱#VLAARDINGEN🇳🇱

Voor 🇳🇱#NEDERLAND🇳🇱

Voor 🇳🇱#VRIJHEID🇳🇱

⛔️ISLAMISERING⛔️

#Lijst13 - #GERRITSEN

Facebook.com/VlaardingenNederlandsvrij

Lijstgerritsen.nl

Tel. 06-87123807

Door: Lijst13 - GERRITSEN Op:

Laat een reactie achter

Naam:
E-mailadres:
Reactie:
Reactie toevoegen

Meest gelezen: