De Vlaardinger https://devlaardinger.nl/portals/0/afbeeldingen/logo-V.png

Informateurs Vlaardingen maken coalitievoorstel bekend

G5 coalitie?

G5 coalitie?

Op basis van gesprekken met alle politieke partijen stellen de informateurs Frans Hoogendijk (ONS Vlaardingen) en Arnout Hoekstra (SP) voor een coalitie te vormen met de vijf grootste partijen: ONS Vlaardingen, SP, VVD, GroenLinks en CDA. Zij adviseren gezamenlijk als formateurs verder te gaan om de coalitievorming verder vorm te geven. Gelijktijdig met vorming van het raadsakkoord.

Er is inmiddels een breed gedeelde overeenkomst over het raadsakkoord. Veruit de meeste raadsfracties zijn hiervan voorstander, waarin op hoofdlijnen alle partijen zich kunnen vinden. De gemeenteraad ziet ruimte voor een nieuwe werkwijze waarmee knelpunten worden opgelost. Tijdens workshops hebben nieuwe raadsleden de afgelopen weken kennisgemaakt met de nieuwe werkwijze en het reglement van orde.

Start coalitievorming
Alle partijen vinden dat in ieder geval ONS Vlaardingen en de SP deel moeten uitmaken van de coalitie. De meeste partijen noemen de andere grootste partijen, VVD, GroenLinks en CDA, als meest voor de hand liggende coalitiepartners. Het advies van de informateurs is om tot formateur benoemd te worden om de vijfpartijencoalitie plus bijbehorend akkoord op hoofdlijnen in beeld te brengen. De meeste partijen vinden dat bij een raadsakkoord de hele gemeenteraad de belangrijkste beslissingen samen neemt. De informateurs adviseren dat elke coalitiepartij één wethouder levert voor het college van B&W.

Wederzijdse controle en evenwicht
De informateurs adviseren de gemeenteraad om de lijn van gedeelde verantwoordelijkheid niet te beperken tot de coalitievorming en het benoemen van wethouders. Zij adviseren deze balans ook te hanteren binnen de gemeenteraad en een vicevoorzitter te benoemen uit een fractie die geen wethouder levert. Dit zorgt voor een verdeling van de verantwoordelijkheid voor de besluitvorming van het college en de raad en ontstaat wederzijdse controle en evenwicht.

Vervolg
Op maandag 23 april is er om 20.00 uur een openbare bespreking over het verslag en het advies van de informateurs in de Raadszaal.

Bijlage
verslag informateurs (pdf, 227kB)

1 commentaar(en) op artikel "G5 coalitie?"

De vijf van Vlaardingen zullen de zelfde moraal hebben als de vijf van Breda, schande voor wie zijn progamma verloochend.

Door: Oplichters Op:

Laat een reactie achter

Naam:
E-mailadres:
Reactie:
Reactie toevoegen

Meest gelezen: