De Vlaardinger https://devlaardinger.nl/portals/0/afbeeldingen/logo-V.png

BvV krabt zich achter de oren

Extra subsidie € 75.000,- Slag bij Vlaardingen

Extra subsidie € 75.000,- Slag bij Vlaardingen

Middels een Raadsmemo van 5 juni 2018, is de Raad op de hoogte gesteld van een toekenning van een extra bedrag van € 75.000,- aan de organisatie van de “Slag bij Vlaardingen” in verband met verkeers- en veiligheidseisen.

In dit schrijven geeft het College van B&W aan dat de veiligheidsregio de organisatie opgedragen heeft de bestaande maatregelen uit te breiden, zodat de veiligheid van de bezoekers van het evenement gegarandeerd kunnen blijven.

De fractie van Beter van Vlaardingen is zeer verbaasd over deze extra subsidie, en heeft dan ook de navolgende vragen:

1. Waarom had het College in eerste instantie een limiet gesteld van slechts 15.000 bezoekers?
2. Waarom wordt zo kort op het evenement de bijstelling gemaakt van 15.000 naar 25.000 bezoekers? Is dit een reële inschatting? Waar is deze op gebaseerd? Bestaat niet de mogelijkheid dat dit aantal van 25.000 bezoekers ook wordt overschreden? Zo ja, is hier rekening mee gehouden?
3. Beseft het College dat het bedrag van € 75.000 ruimschoots de subsidies van het Zomerterras, Haring- en Bierfeest en Koningsdag overstijgt.
4. Bent u het eens dat de gemeente Vlaardingen een voorbeeldfunctie dient te hebben met betrekking tot de organisatie van het evenement. Dat andere organisatoren zo kort voor een evenement in de problemen zouden komen bij zo’n dringend advies van de veiligheidsregio?
5. Wat rechtvaardigt in de ogen van het College een extra uitgave van € 75.000,- voor slechts 10.000 extra bezoekers?
6. U geeft aan dat u bij een bezoekersaantal van 15.000 gebruik wenste te maken van losse banken? Had de Veiligheidsregio bij deze wetenschap al niet in een eerder stadium in kunnen grijpen en adviseren?
7. Klopt het dat de Veiligheidsregio een opdragende functie heeft en geen adviserende functie?

2 commentaar(en) op artikel "Extra subsidie € 75.000,- Slag bij Vlaardingen"

Eens met bbv-stelling: er is al 150.000 parkeergeld weggegeven aan beveiliging evenementen, nu is dat 225.000 geworden. Tellen we bij de 440.000 formatie op, staat de teller op 665.000 over de balk.

Door: Centrum Op:

En hoe zit het ook alweer met de jonge padden daar? Gaan we nog wat doen om die te beschermen? Of is dat nu echt helemaal van de radar?

Door: Mariella Op:

Laat een reactie achter

Naam:
E-mailadres:
Reactie:
Reactie toevoegen

Meest gelezen: