De Vlaardinger https://devlaardinger.nl/portals/0/afbeeldingen/logo-V.png

Vera Kalf-Muller en Nol Kloosterman verlaten per direct VVD-fractie

'De maat is vol!'

'De maat is vol!'

De VVD-fractie heeft geen enkel vertrouwen meer in het lokale bestuur van het VVD-netwerk Vlaardingen. Ter voorbereiding van de gemeenteraadsverkiezingen 2018, waaronder de vaststelling van de VVD-kieslijst 2018-2022, is een tijdelijk kaderstellend bestuur VVD-netwerk Vlaardingen ingesteld. Dit was nodig volgens VVD-richtlijnen, gezien het feit dat vele oorspronkelijke bestuursleden een plaats op de kieslijst ambieerden.

Gebleken is dat dit tijdelijke bestuur alles in het werk heeft gesteld om te voorkomen dat de huidige fractieleden, Vera Kalf-Müller en Nol Kloosterman in aanmerking zouden kunnen komen van een plaats op die kieslijst. Tijdens de verkiezing van de lijsttrekker bleek de uitdager met 1 stem meer gekozen te zijn. De uitslag 15-14 betekende voor Vera Kalf dat ze niet de lijst zou aanvoeren. Diezelfde uitslag van 15-14 betekent echter óók dat Vera Kalf wel degelijk een flinke achterban in de partij heeft.

Die achterban èn vele kiezers hebben na de lijsttrekkerverkiezing nadrukkelijk een beroep gedaan op Vera Kalf om zich in ieder geval verkiesbaar te stellen voor de kieslijst 2018. Niet in het minst vanwege het totale gebrek aan kennis, ervaring en historisch besef bij de nieuwe kandidaat raadsleden. Na een denkpauze heeft Vera Kalf, alles goed afwegend, besloten zich alsnog verkiesbaar te stellen. Vanaf dat moment heeft Vera Kalf slechts nog méér tegenwerking ondervonden van het tijdelijk bestuur.

Dit tijdelijk bestuur heeft álle haar ten dienste staande beschikbare middelen ingezet, om te voorkomen dat Vera Kalf, in haar functie als fractievoorzitter, ook maar enige rol kon spelen in de totstandkoming van de kieslijst en/of het verkiezingsprogramma. De huidige fractie beoordeelt het verkiezingsprogramma 2018-2022 overigens als een farce. Het bevat veel zaken die inmiddels al gerealiseerd zijn en bovendien ontbreken heel veel actuele relevante lokale politieke onderwerpen. Laat staan actuele relevante onderwerpen met een helder VVD-standpunt.

Als klap op de vuurpijl heeft het tijdelijk bestuur Vera Kalf helemaal niet op de kandidatenlijst geplaatst en Nol Kloosterman de plek van lijstduwer aangewezen (= onverkiesbaar).

Medio december 2017 heeft het tijdelijk bestuur het beheer van de lokale VVD-website, zonder enig overleg, overgenomen. Hiermee is de VVD-fractie na ruim 20 jaar haar politieke platform kwijt. Het tijdelijk bestuur poogt hiermee de fractie onder curatele te stellen. De wettelijk vereiste onafhankelijkheid van volksvertegenwoordigers wordt hiermee ondergraven.

Vera Kalf en Nol Kloosterman zijn er helemaal klaar mee. De grens van hun loyaliteit is overschreden.

Wat gaat er gebeuren?

  1. Vera Kalf-Müller en Nol Kloosterman zullen tot aan de verkiezingen in maart 2018 verder gaan als “lijst Kalf-Müller”.
  2. Voor deze fractie/lijst zal het VVD-verkiezingsprogramma 2014-2018 leidend blijven.
  3. De lijst Kalf-Müller zal niet deelnemen aan de gemeenteraadsverkiezingen 2018.

Laat een reactie achter

Naam:
E-mailadres:
Reactie:
Reactie toevoegen

Meest gelezen: