De Vlaardinger https://devlaardinger.nl/portals/0/afbeeldingen/logo-V.png

‘Met dank aan Annemiek Jetten’

BVV = Beter Voor Vlaardingen

BVV = Beter Voor Vlaardingen

Trooster en Van Unen leerden elkaar pas echt goed kennen in aanloop naar het Loggerfestival. Vanwege alle ambtelijke veiligheidseisen werden ze door Annemiek Jetten (burgemeester, red.) in elkaars armen gedreven. ‘Op veel punten deelden we elkaars mening,’ aldus de heren. ‘De gemene deler was snel gevonden.’

Marco van Unen: ‘Het knaagde aan mij hoe Ben Trooster bij het Loggerfestival te kakken (hij moest -onwettelijk - blazen op eigen feest en terrein, red.) is gezet. Dit heeft wel tot een nieuw evenementenbeleid geleid, anders was de pret over en kon geen feestje meer worden gevierd.’

Met dank aan Annemiek Jetten, zij dreef Trooster en Van Unen letterlijk in elkaars armen, ziet BVV het politiek levenslicht, een nieuwe, enthousiaste eend in oude en vastgeroeste bijt. Overigens wel een eend die zich eerst oriënteerde bij andere partijen (om zich aan te sluiten) of werd gevraagd, maar zich nergens 100% in kon vinden. Het alternatief? Een eigen partij!

‘We hadden ideeën zat. Ben heeft 5 jaar Omroep Vlaardingen gedaan. Veel mensen geïnterviewd en veel gehoord. Marco is jarenlang politieman geweest in de binnenstad en weet wat er speelt. De speerpunten van BVV zijn, het mag geen verrassing heten, veiligheid en de binnenstad (Hoogstraat e.o.). Die laatste moet weer een winkelstraat worden, geen woonboulevard om te wonen. Huizen zat. Nu is het tijd voor het MKB en ander economisch aanbod. We vinden dat Vlaardingen de trein heeft gemist met betrekking tot de Metropoolregio. Het onderscheidend vermogen van een unieke stad is in het geding. We raken te veel kwijt en er komt niets voor terug. Dat moet anders.

De nadruk ligt nu op huizenbouw. Vlaardingen interessant maken voor nieuwkomers en bestaande inwoners, dat ontbreekt eraan. De Food Inspiration Academy vinden wij een mooi initiatief, maar waarom breid je dat niet uit met meer (technische) opleidingen. Daar is grote behoefte aan in het bedrijfsleven.
   We hebben daarnaast in de nabijheid van Station Centrum de gelegenheid voor studentenhuisvesting. Laat de studenten van de TU en Erasmus maar hier komen wonen. Goedkoper voor hun, makkelijk bereikbaar én beter voor de Vlaardingse middenstand en horeca.
   We waarderen ActiePlanWonen. Er zijn mooie dingen gebeurd, maar nu kan het huidige bestuur niets anders meer verzinnen. Elk stuk waardevolle grond wordt ‘weggegeven’ aan woningen met als gevolg dat die rijkswegen nog voller komen te staan, want hier is nauwelijks werk.
   Als er al werk is zijn we koploper om dit van zover mogelijk weg in te huren. Kijk naar het huidige ambtenarenbestand … er zit niet één Vlaardinger in de directie! Alles komt van ver. Begin als gemeente bij jezelf.
   Juist de ‘top’: ambtenaren moeten hier wonen, sporten, uitgaan en het vuil buiten zetten. Pas dan weten ze wat er leeft. Wat dat betreft heeft vooral Ruud de Vries (D’66 - Economie, Personeel en organisatie en ICT) er op alle vlakken een potje van gemaakt.

Mensen worden steeds slimmer. De gemeente is niet langer de bovenmeester tegen wie je “Ja” en “Amen” zegt. Veel initiatieven zijn door overijverige ambtenaren om zeep geholpen. Waarom? Wie niet uit Vlaardingen komt zal het een biet zijn wat hier gebeurt. Goed idee? In de onderste lade ermee! Uit het zicht en uit het licht.’

BVV distantieert zich politiek van het klassieke links-rechts machtsblok met een speldenprikje middenin. ‘Zorg moet socialer, veiligheid mag strenger. Haal de wijkcentra terug en geef ze een breder belang. Denk aan: bloedprikken, biljarten, kaartje leggen, maar ook als kantoor van de wijkveiligheidsmanager die er wat ons betreft komt … de buurt bestuurt. Maak Vlaardingen tot pilotstad voor mensen met een basisinkomen. Steek gerust je nek een keertje uit.

Nu de oprichtingssteigers weg zijn, vinden wij dat we voor de meeste problemen een oplossing hebben bedacht. Een eerste bijeenkomst bij Veerplein 18 leverde 21 enthousiastelingen van diverse pluimage op. Bij de samenstelling van BVV wordt gekeken naar de professionele achtergrond en wat de inbreng kan zijn. ‘Met die schifting en indeling zijn we nu bezig.

De meeste aspirant-leden hebben een groot netwerk en genieten ruime bekendheid. Die kracht willen we benutten. We beogen een plekje in de raad en willen sturend bezig zijn. Deze raad is een historisch dieptepunt. Er zitten leden puur voor het geld, niet voor de stad. Dat is geen bluf, dat zeggen ze zelf. Niet voor de camera, wel in de kroeg.’

Alle aspirant-leden hebben een formulier gekregen, dat moet ingevuld. Zo krijgen we inzicht in hun persoonlijke ambities en waar hun kennis ligt. Het programma is op een oor na gevild. Op alle fronten komt een lid. We hebben tot 5 februari de tijd de definitieve kieslijst te maken.

Wij zien naast de Vulcaanbrouwerij liever een (zeil)jachthaven worden uitgegraven dan ook weer woningen. Zeiljachten moeten nu naar Stellendam of Scheveningen, daar is hier grote behoefte aan. Voorzie erin en zorg voor goede voorzieningen. Woningbouw in die hoek kost miljoenen. Immers, de grond dient gesaneerd. Anders krijg je dezelfde heisa als de Maassluisse Vertowijk enige decennia terug. Daar kostte het afgraven, et cetera liefst 30 miljoen gulden.  

‘Ook zien wij veel mogelijkheden voor de binnenstad. De Schelvispekelenclave moet leuker, gezelliger en bovenal gastvrijer! De stad is nu allesbehalve warmhartig, maar hanteert wel torenhoge parkeertarieven waar je niets voor terugkrijgt. Hier komt op deze wijze geen buitenstaander af.’

BVV wil het unieke karakter van Vlaardingen terugbrengen. ‘Niet alles kan, maar beoordeel alle opties op haalbaarheid: Kan Niet, Bestaat Niet. Prik een doel en stel zo nodig onderweg je route bij. Wat de overheid niet (goed) regelt, regelen we zelf. Al moeten we er een zorghotel bijbouwen aan bijvoorbeeld de Zwanensingel.
   Het kan toch niet zo zijn dat de verzekeraars regeren, zoals in het Marnix. Niet net zoals nu, dat er bedden vrij zijn, mensen worden geweigerd, omdat … de subsidiepot leeg is en het personeel niets heeft te doen. Er zijn al mooie voorbeelden in den lande te vinden van geweldige bewonersinitiatieven om dit te omzeilen. Zoiets past bij onze Vlaardingse mentaliteit: in Vlaardingen zorgen we voor elkaar!

Beter Voor Vlaardingen. Een nieuwe ster aan het firmament of een ballon, die straks wordt lek geprikt? Het is straks aan de kiezer om dit te bepalen. Wordt 21 maart vervolgd.

Meer weten?
Wie meer wil weten van Beter Voor Vlaardingen kan zich zenden tot Facebook: https://www.facebook.com/BetervoorVlaardingen/

Laat een reactie achter

Naam:
E-mailadres:
Reactie:
Reactie toevoegen

Meest gelezen: