De Vlaardinger https://devlaardinger.nl/portals/0/afbeeldingen/logo-V.png

Handen ineen voor beter Vlaardingen

Beter voor Vlaardingen presenteert programma

Beter voor Vlaardingen presenteert programma

Het eerste exemplaar van het partijprogramma van de nieuwe lokale partij Beter voor Vlaardingen, ‘Van kaalslag naar inhaalslag’  is vandaag officieel overhandigd aan Hannie van Ingen.  Hannie was jarenlang voorzitter en tevergeefs voorvechtster voor het behoud van wijkcentrum De Telder, niet toevallig één van de speerpunten van de kersverse partij. Als het aan BvV ligt worden de wijkcentra weer heel belangrijk en worden daar vanuit veel zaken gecoördineerd en georganiseerd, zoals veiligheid en zorg.

De kieslijst van BvV bestaat uit 19 creatieve en gepassioneerde Vlaardingers, samengebracht door initiatiefnemers Ben Trooster en Marco van Unen. Op de lijst staan onder andere namen van Vlaardingse bedrijfsdirecteuren, zelfstandig ondernemers, een galeriehouder, een kunstenaar, bouwkundigen en mensen uit zorg en onderwijs. Daarnaast kan de partij steunen op een breed extern netwerk van mensen met verscheidene achtergronden en daarmee kennis en ervaring. Verbonden door gedrevenheid, daadkracht, positieve energie en met als einddoel een beter Vlaardingen mikt BvV op een wezenlijke verandering in de Vlaardingse politiek.  

Naast een aantrekkelijke en fijne, groene leefomgeving is er in het programma veel aandacht voor het terugbrengen van de menselijke maat. Zo maakt de partij zich hard voor initiatieven die bijdragen aan het uit een sociaal isolement halen van bewoners, jong en oud, of anderszins bijdragen aan het welzijn van Vlaardingers. Speerpunten zijn intensieve begeleiding naar werk, nazorg voor slachtoffers, intensieve integratiebegeleiding, het in ‘t leven roepen van een zorgpension, bed-bad-brood-begeleiding en de terugkeer van buurthuizen met wijkgebonden budgetten. En er moet aandacht komen voor zelfbouw en ruimte gemaakt worden voor tiny houses en levensbestendig wonen.

Beter voor Vlaardingen maakt zich bovendien sterk voor veilige wijken. Er moet een veiligheidscoördinator met team per gebied komen en een stevige aanpak van huftergedrag. Het huidige team van Toezicht en Veiligheid dient een verbeterslag te ondergaan en zonodig met vakbekwame medewerkers te worden uitgebreid. Ook is de partij van mening dat buurtouderprojecten gestimuleerd en gefaciliteerd dienen te worden. Daarnaast hebben een goed onderhouden publieke ruimte en sociaal eigenaarschap een bewezen positief effect op de veiligheid in een stad en het veiligheidsgevoel van haar bewoners, ondernemers en bezoekers. De pas ingestelde bestuurlijke boete (nu voor afvalzaken) dient verder uitgebreid te worden zoals de APV als andere verordeningen.

Om Vlaardinger weer aantrekkelijk te maken voor bewoners, ondernemers en bezoekers is BvV voorstander van een (zeil)jachthaven, een tramvoorziening door het centrum en aangesloten op het overige openbaar vervoer, watertuinen, een groene (binnen)stad en een strand aan de Vlaardingse vaart. Stadsgastvrijheid wordt pas ervaren wanneer de basisfactoren op orde zijn; bewegwijzering, bereikbaarheid en parkeergelegenheid. Deze facetten van de stad krijgen daarom prioriteit, evenals ondernemerschap.

Maar bovenal; de Vlaardinger komt weer centraal te staan. Talenten in de stad moeten beter benut worden want deze zijn ruimschoots aanwezig en de kansen, behoeften en dromen van de Vlaardinger moeten weer belangrijk worden. Om de Vlaardinger weer centraal te kunnen stellen moeten beslissingsbevoegde ambtenaren verstand hebben van Vlaardingen en Vlaardingers. Daarom staat de partij voor aanzienlijk meer beslissingsbevoegde ambtenaren die ook daadwerkelijk in Vlaardingen wonen en het sterk beperken van inhuur van externe bureaus en adviseurs.

Meer info?
Klik op: LINK

Laat een reactie achter

Naam:
E-mailadres:
Reactie:
Reactie toevoegen

Meest gelezen: