De Vlaardinger https://devlaardinger.nl/portals/0/afbeeldingen/logo-V.png

BvV zoekt antwoorden

Arbeidsmigrantenwoningen

Arbeidsmigrantenwoningen

De gemeente Vlaardingen heeft met de stichting Waterweg Wonen, Woningstistichting Samenwerking Vlaardingen, de Uitzendbureaus Stipt en Stipt Packaching, Tradiro en Tradiro Personeeldsdiensten Pro.Kon/AK Verpakkingen BV, United Homes en Homeflex het “convenant huisvesting tijdelijke arbeidsmigranten” afgesloten, waarin de afspraak ligt om in gezamenlijkheid de problemen op te willen lossen die met de komst van tijdelijke arbeidsmigranten gepaard gaan en waarvan deze arbeidsmigranten vaak slachtoffer worden.

In artikel 1 van dat convenant staat opgenomen dat de gemeente circa 300 woningen faciliteert voor de huisvesting van tijdelijke arbeidsmigranten. Het is algemeen bekend dat
voornoemde uitzendbureaus woningen (veelal in de goedkopere sector) opkoopt en deze dan onderverhuurt aan zogenaamde “arbeidsmigranten”.

Naar aanleiding van het opgestelde convenant heeft de BVV de navolgende vragen:

1. Bestaat er ook een afspraak over de aankoop van woningen binnen de gemeente en de onderverhuur aan dezelfde doelgroep arbeidsmigranten, naast het reeds eerder vermelde
    “convenant huisvesting tijdelijke arbeidsmigranten”, oftewel tellen deze “seperate eigen verhuren” ook mee in het aantal van 300? Zo nee, waarom niet?
2. Kan en wil de gemeente een inventarisatie houden bij de uitzendbureaus hoeveel woningen/bedrijfspanden zij in eigendom danwel huren en daarbij zelf weder verhuren aan
    arbeidsmigranten? Kan en wil de gemeente nagaan wat de huurprijzen zijn voor deze arbeidsmigranten?
3. In artikel 5 van het convenant staat een voorwaarde opgenomen hoeveel personen maximaal in een woning mogen wonen. Houden de uitzendbureaus zich ook aan deze afspraak
    bij de verhuur van woningen door henzelf aan arbeidsmigranten? Dus in een 2 kamerwoning maximaal 1 persoon (als er sprake is van een relatie max 2 personen), in een 3
    kamerwoning maximaal 2 personen, in een 4 kamerwoning maximaal 3 personen en in een eengezinswoning maximaal 4 personen? En aan de afspraak dat er geen kinderen
    mogen wonen!
4. Heeft de gemeente contact met de gemeente Westland mbt de tewerkstelling van deze arbeidsmigranten en zijn hier afspraken over gemaakt.
5. Wat is op het ogenblik de status van de verschillende locaties mbt de voortgang van de bouw cq realisatie van arbeidsmigrantenwoningen, o.a. aan de Zwanensingel?
6. Kan het college na laten gaan hoeveel arbeidsmigranten er vanaf dagtekening van het convenant tot de dag van vandaag een inburgeringscursus hebben gevolgd? (Deze
    verplichting hebben de uitzendbureaus op zich genomen) Zijn hierbij aanvullende afspraken gemaakt zoals opgenomen in artikel 7 lid 4 van het convenant?
7. Heeft u onderzoek laten verrichten naar de overlast die “arbeidsmigranten” in de tijdelijke huisvesting (in de zogenaamde sloopwoningen die o.a.Ad Hoc beheerde) in Holy-Zuid
    hebben veroorzaakt? Dragen de uitzendbureaus/huisvestingsbedrijven voldoende zorg aan het voorkomen van overlast van de bewoners (zie artikel 6 Convenant)? Zo ja welke?

1 commentaar(en) op artikel "Arbeidsmigrantenwoningen"

Laat ze maar een paar containers op het Irado terrein neerzetten om die viezerikken op te slaan.

Door: Oprotten Op:

Laat een reactie achter

Naam:
E-mailadres:
Reactie:
Reactie toevoegen

Meest gelezen: