De Vlaardinger https://devlaardinger.nl/portals/0/afbeeldingen/logo-V.png

AOV pleit voor afschaffen automatisme voorrang bij toewijzing huisvesting statushouders

AOV pleit voor afschaffen automatisme voorrang bij toewijzing huisvesting statushouders

Toelichting
Het AOV stelt met dit initiatiefvoorstel voor om de automatische toewijzing van urgentieverklaringen aan vergunninghouders te beëindigingen. Het is niet wenselijk dat de bijzondere urgentieverklaring voor vergunninghouders de wachttijd voor andere woningzoekenden in Vlaardingen nog meer verlengt.

Dat het college aangeeft in hun beantwoording op vragen van het AOV dat in de Regio Rotterdam alle 14 gemeenten met één toewijzingssystematiek en éénzelfde regionaal afgestemde huisvesting/woonruimte verordening werken doet hier niets aan af. Vlaardingen heeft een totaal andere problematiek dan de andere regiogemeenten. Gemeenten mogen gewoon zelf bepalen wie ze voorrang verlenen op de sociale huurmarkt.

In de Verordening Woonruimtebemiddeling 2015 Vlaardingen is ondanks de vervallen verplichting uit de wet, de automatische voorrang voor vergunninghouders nog steeds van kracht. Natuurlijk vindt de fractie van het AOV dat ook Vlaardingen moet voldoen aan de wettelijke taakstelling, maar niet meer via de inmiddels vervallen urgentieverklaring.

Aanpassen voorrangsregeling
Het kabinet wil dat de wachttijd voor andere woningzoekenden niet oploopt en stelt dus dat vergunninghouders sinds 1 juli 2017 niet meer automatisch voorrang krijgen bij toewijzing van een sociale huurwoning.

Wettelijke verplichting vergunninghouders
Gemeenten hebben de taak om voor huisvesting van vergunninghouders te zorgen. De verdeling van de vergunninghouders wordt door de Rijksoverheid ieder half jaar bepaald per gemeente en is o.a. afhankelijk van het aantal inwoners.

Doel van het initiatiefvoorstel
Dat de gemeenteraad een besluit neemt en zo spoedig mogelijk relevante wetgeving en/of afspraken aanpast zodat vergunninghouders niet meer automatisch een urgentieverklaring krijgen.

Laat een reactie achter

Naam:
E-mailadres:
Reactie:
Reactie toevoegen

Meest gelezen: