'Nu stoppen is weglopen!'

Vlaardingen - De SP Vlaardingen wil nu al stoppen met het systeem van democratische vernieuwing, waarin alle politieke partijen veel meer invloed hebben op het bestuur van de stad.

Experiment ‘raadsbreed akkoord’ mislukt

Na de verkiezingen afgelopen maart werd voormalig burgemeester Bert Blase aangesteld als verkenner. Hij adviseerde de gemeenteraad de stad te besturen vanuit een zo breed mogelijk gedragen raadsakkoord.

College heeft ziel terug

Wethouder Arnout Hoekstra klaagde onlangs zonder ziel te zijn. Hiermee refererend aan het feit dat het college in het Nieuwe Werken uitvoerend orgaan was van de gemeenteraad.

Openbare besluiten van het college...

De Economische Adviesraad (EAV) heeft geadviseerd maakbedrijven (maakindustrie is dat deel van de industrie dat grootschalig en machinaal materialen tot nieuwe producten verwerkt) te mobiliseren en hen in contact te brengen met het...

Sloop Valkenhof

Bij de gebiedsbijeenkomst Westwijk/Indische buurt op 10 oktober jl.  werd kort verteld dat de sloop van de Valkenhof in Vlaardingen West waarschijnlijk uitgesteld gaat worden. Diezelfde avond zijn wij in contact gekomen met...

Huiselijk geweld

Op 5 november heeft het NRC een schrikbarend artikel uitgebracht over het meldpunt huiselijk geweld Rotterdam. https://www.nrc.nl/nieuws/2018/11/05/crisis-bij-rotterdams-meldpunt-huiselijk-geweld-a2754037 Omdat wij zelf ernstig...

Openbare besluiten van het college...

Het lijkt volgens de ChristenUnie/SGP in de enquête alsof Vlaardingen onderdeel van Rotterdam wordt zonder dat Vlaardingen daar zelf iets over te zeggen heeft. Feit is dat Vlaardingen samen met 22 regiogemeenten onderdeel uitmaakt van...

Jaar vrij reizen AOW’ers met kleine...

Gemeente Vlaardingen vindt het belangrijk dat iedereen kan meedoen, ook ouderen met een kleine portemonnee. Daarom biedt de gemeente in samenwerking met de RET ‘Vrij reizen’ van 1 december 2018 tot en met 30 november 2019....

Stille Nacht, Schijnheilige Nacht?

Afgelopen week ontvingen Vlaardingse middenstanders een brief van een bedrijf uit Doetinchem in opdracht van een Rotterdamse ambtenaar, werkzaam voor de gemeente Vlaardingen. In deze brief werd, via dit bedrijf, een lokaal kerstpakket...

Resultaatgerichte financiering...

In de raadsperiode 2014-2018 stelde het AOV, al dan niet ondersteund door een enkele andere politieke partij, diverse keren kritische vragen omtrent de in Vlaardingen toegepaste resultaatgericht financiering binnen het Sociaal Domein in...

Openbare besluiten van het college...

23-10-2018 | Openbare besluiten uit de collegevergadering gehouden op dinsdag 23 oktober 2018. VNG ledenraadpleging cao gemeenten 2019 Het college van B&W heeft ingestemd met de concept arbeidsvoorwaardennota van de VNG...

Stel zo snel mogelijk regisseur...

De VVD wil dat er een regisseur woonoverlast wordt aangesteld bij de Gemeente Vlaardingen. De VVD heeft dit al vaker in de verkiezingscampagne voorgesteld. Voor deze regisseur lijkt nu geld te zijn in de Vlaardingse gemeentebegroting....