De Vlaardinger https://devlaardinger.nl/portals/0/afbeeldingen/logo-V.png

Remi Poppe op zijn Poppiaans in actie

Groeiend verzet in de Lickebaert

Groeiend verzet in de Lickebaert

Het Volksbos heet dus bijna 18 jaar de buffer te zijn, die Maassluis en Vlaardingen heeft gevrijwaard van een mede door toenmalig minister Hans Alders geopperde industriële vuilstortplaats. In totaal 8.000 angstige omwonenden plantten in weer en wind met ongekende snelheid en voortvarendheid liefst 16.000 bomen en bosschages! Een actie, met een reddende impact voor het ruim aanwezige groen. Een actie, die Poppe het liefst op korte termijn herhaald ziet.

Poppe: "De beslissing over welke tunnelvariant is voorlopig uitgesteld tot eind 2011. Wat ons betreft het begin van het definitieve afstel! Dat is waarvoor deze stichting zich hard maakt."

Poppe: “Indertijd begon de manifestatie met een bijeenkomst in de Harmonie. Nu dus iets meer ter plekke bij het Volksbos in Restaurant ’t Oeverbos. Grappig is het om te zien dat het Recreatieschap Midden-Delfland indertijd werd betaald om de stortplaats tot leven te roepen, nu alweer jaren wordt betaald om het Volksbos te onderhouden!” Organisatorische windvaantjespolitiek ten voeten uit.

‘Let op, uw boom en ons volksbos wordt bedreigd!’ Dat is de hartenkreet waarmee Stichting Groeiend Verzet in de Lickebaert oproept tot actie. “Het tekenen van de petitie is belangrijk,” meent Poppe. “En vervolgens met duizenden aanbieden in Den Haag. Dat maakt indruk. Die stapel papier met handtekeningen verdwijnt ergens in het archief. Daar zie of hoor je nooit meer iets van!”

Medeactievoerder Loek Batenburg verhaalt op die 1e actieochtend, dinsdag 7 december, over alle actieve en passieve natuurelementen, die het Volksbos rijk is. Hij wijst op de fuut. De zeldzame roerdomp die in het Volksbos zetelt. Kiekendieven en rietvogels als de baardman. Maar ook de aanplant en seizoensbonden groei als de paddenstoel, het jaren geleden plots opkomende varenbestand. “Allemaal natuurlijke bijzonderheden die gaan verdwijnen als er voor jaren een tunnelindustrie en – in later tijden – sprake is van immer langsrazend verkeer. Doodzonde en, wat ons betreft; totaal onnodig!”

Poppe: “Dit protest richt zich dus tegen de Blankenburgtunnel. Wij zijn zelfs zo erg tegen, dat we niet eens nadenken over een alternatief! Dat moet genoeg zeggen over onze insteek. Als er een tunnel komt tussen Maassluis en Vlaardingen, gaat dit te allen tijde ten koste van het zo gekoesterde stuk natuur, dat daar al bijna 2 decennia ligt mooi te wezen!”

De stichting zal zich aansluiten bij verschillende andere tunnelwerende comités als bijvoorbeeld: 'Actiecomité Blankenburgtunnel: Nee!'  Maar op een meer passieve wijze. “Wij zijn er om ons te verenigen en de boel aan te kaarten. Wij gaan geen procedures voeren. Om maar wat te noemen. Ons is er alles aan gelegen om de Lickebaert en wijde/weide omgeving (o.a. Broekpolder, Vlietlanden) groen te houden! Vlaardingen heeft niet voor niets juist 2 aansprekende en prestigieuze titels gewonnen als groenste stad van Nederland en Europa!”

Om er als laatste en op instigatie van mevrouw Tsang fijntjes achteraan te melden: “En volgens het Verdrag van Malta (1992!) (*) mag er tussen Maassluis en Vlaardingen niet eens worden gegraven. Vanwege alle archeologische curiosa die er nog onder de grond verstopt ligt. Dit gebied behoort tot het oudste bewoonde deel van Nederland!” Dat is ook een argument dat telt.

(*) Uitgangspunt van het Verdrag van Malta is dat archeologisch erfgoed integrale bescherming nodig heeft en krijgt. Dit is gevat in 3 principes:

1. Streven naar behoud in situ van archeologische waarden. De bodem is de beste garantie voor goede conservering.
2. Tijdig rekening houden met ruimtelijke ordening, zodat ruimte is voor archeologievriendelijke alternatieven.
3. De verstoorder betaalt voor doen van opgravingen en documenteren archeologische waarde, wanneer dit in situ niet mogelijk is.

Bron: Wikipedia, de vrije encyclopedie.

Waar het om gaat is actie. Actie die er op is gericht de Blankenburgtunnel te minimaliseren tot een boze droom en het Volksbos in al haar glorie te behouden voor het nageslacht. En dat beoogt - in woord en gebaar - actievoerder bij uitstek Remi Poppe op zijn Poppiaans; als een terriër, bijtend in foute kuiten van andersdenkenden.

Wordt veelvuldig vervolgd!

Info:
Website:    www.volksbos.nl 
Email    :    info@volksbos.nl 

Laat een reactie achter

Naam:
E-mailadres:
Reactie:
Reactie toevoegen

Meest gelezen: