Oudste wan van Nederland gevonden

In Vlaardingen is een wan ontdekt uit 300 voor Chr. Het is de oudste wan van Nederland. Een wan wordt gebruikt om het koren van het kaf te scheiden. De vondst is gedaan in het tracé van de Blankenburgverbinding.

Jodenvervolging in Nederland...

Het tweedelige omvangrijke boek Jodenvervolging in Nederland 1940-1945 van Loe de Jong bevat integraal alle passages over de Jodenvervolging, die oorspronkelijk verspreid voorkwamen in het veertiendelige standaardwerk Het...

Nieuwsbrief Vlaardingen 1018 - 25...

Op zondag 29 juli 2018 is de Slag bij Vlaardingen precies 1000 jaar geleden. Iedereen is van harte welkom om die dag stil te staan bij de historische veldslag in en om de Grote Kerk, de plek waar in 1018 zeer waarschijnlijk de burcht...

Herdenkingsdag van de Slag op 29...

Op zondag 29 juli 2018 is de Slag bij Vlaardingen precies 1000 jaar geleden. Iedereen is van harte welkom om die dag stil te staan bij de historische veldslag in en om de Grote Kerk, de plek waar in 1018 zeer waarschijnlijk de burcht...

Vlaardingen diep gezonken?

Omdat de eerste presentatie op 8 juni een succes was, is op verzoek een tweede avond ingepland: stadsarchivaris Harm Jan Luth-Mulders zal op 13 juli – aan de hand van ruim 150 afbeeldingen – opnieuw zijn levendige...

Vlaardingen viert overwinning graaf...

De Slag bij Vlaardingen in 1018 is gewonnen en dat viert Vlaardingen op 15 en 16 juni met een middeleeuws Stadsspektakel. De Vlaardingse binnenstad verandert in het Flardinga van 1018. Waylon is zaterdagavond 16 juni de hoofdact op het...

Dirk III Superstar

Dirk III heeft gewonnen en we halen hem op vrijdagavond 15 juni met tromgeroffel binnen: Dirk’s Zegetocht & Dirk III Superstar.

Wie helpt zuster uit 1018?!

Op zaterdag 16 juni van 10.00 uur tot 16.00 uur ‘s middags krijg jij de kans om zuster Yda te helpen. Yda is niet zomaar een zuster: ze is vanuit 1018 naar Vlaardingen gekomen om het 1000 jarig bestaan van de stad te vieren. Je...

Sla je Slag bij Vlaardingen

De Slag bij Vlaardingen in 1018 is gewonnen en dat viert Vlaardingen in juni met twee grote gratis evenementen. Op 9 en 10 juni zetten middeleeuwse handelaren, ambachtslui en boeren hun tenten op in de Broekpolder. Ook spelen stoere...

Late Middeleeuwen

Op zaterdag 9 juni en op zondag 10 juni wordt in de Broekpolder nabij het Educatief Archeologisch Erf door een groot aantal re-enacters de Slag bij Vlaardingen nagespeeld.

Historische Nieuwsbrief Vlaardingen...

Je leest nu de eerste digitale nieuwsbrief van Vlaardingen 1018. We willen regelmatig een nieuwsbrief sturen over alle festiviteiten en wetenswaardigheden over 1000 jaar Slag bij Vlaardingen. In april is het Vlaardingse historische...