De Vlaardinger https://devlaardinger.nl/portals/0/afbeeldingen/logo-V.png

Heldenstatus Nederlandse geschiedenis overzee gecorrigeerd

Roofstaat: Wat iedere Nederlander moet weten - Ewald Vanvugt

Roofstaat: Wat iedere Nederlander moet weten - Ewald Vanvugt

De auteur hekelt in zijn boek de houding van Nederlandse historici die het optreden van Nederlanders overzee koesteren als heldendaden. In de officiële koloniale geschiedschrijving worden onwelgevallige gebeurtenissen weggelaten, als gevolg van censuur vanuit propaganda-oogpunt. De wandaden tijdens het Nederlandse kolonialisme waren eerder al door buitenlandse historici onder de loep genomen. Waarbij moet worden opgemerkt dat er geen aanwijzingen zijn dat Nederland haar koloniale onderdanen beter of slechter behandelde dan andere landen die er koloniën op na hielden.

Al die begane gruwelijkheden vinden wij vanuit morele maatstaven van deze tijd verwerpelijk, maar vierhonderd jaar geleden was dat niet het geval. Natuurlijk kunnen die misdaden ons nu niet meer persoonlijk worden aan aangerekend, maar ons land zou de in het verleden gemaakte fouten op zijn minst moeten erkennen.

In Roofstaat herziet Vanvugt radicaal de Nederlandse koloniale geschiedschrijving. De gepleegde wandaden worden door hem in een soepele schrijfstijl, nuchter en levendig neergezet. In dit omvangrijke overzichtswerk wordt de lezer uitgenodigd om de Nederlandse geschiedenis vanuit een gecorrigeerd perspectief te bekijken, en onze historische zeehelden niet alleen te vereren, maar ook hun duistere kanten onder ogen te zien.
Ewald Vanvugt (1943) is auteur, tentoonstellingsmaker en fotograaf. Hij publiceerde ruim dertig boeken. De koloniale geschiedenis is in zijn schrijven een terugkerend onderwerp. In 1985 verscheen de studie Wettig opium, 350 jaar Nederlandse opiumhandel in Azië, waarin een vergeten hoofdstuk in de koloniale geschiedenis werd onthuld. In 1993 verscheen Een propagandist van het zuiverste water. H.F.Tillema (1870-1952) en de fotografie van tempo doeloe, waarin een lang vergeten fotoarchief uit een museumdepot tevoorschijn kwam. In 2012 verscheen Zwartboek van Nederland overzee.

Roofstaat is verschenen bij Uitgeverij Nigh & Van Ditmar/TopNotch in maart 2016. Het boek telt 856 pagina’s, inclusief een uitvoerig notenapparaat, een zeer uitgebreide bronnenverantwoording en een personenregister. Het kost € 39,99. Het is niet als e-book te koop.

In augustus 2017 verscheen een verkorte versie van het boek onder de titel Roofstaat compact – De zeven grofste misdaden van Nederland overzee. Het boek bevat 248 pagina’s en kost € 19,99
Het is ook als e-book te koop, voor € 11,99.

Alle boekrecensies zijn eveneens terug te vinden op: www.vlaardingenleest.nl 

beoordelingen:

  1  haring -  net zo onaantrekkelijk als bedorven haring!
  2  haringen -  alleen in de uitverkoop de moeite waard
  3  haringen -  deze vangst is veelbelovend
  4  haringen -  goede kwaliteit, een stevige aanrader
  5  haringen -  behoort tot de beste oogst van dit jaar

waardering:  

Laat een reactie achter

Door het invullen en verzenden van dit formulier, wordt je naam, e-mailadres, IP-adres en inhoud van je reactie bewaard in de database van ons content management system voor deze website. Alleen je naam en de inhoud van je reactie zijn zichtbaar voor de lezers van de website. De redactie/beheerder van deze website kan je per e-mail naar het door jou opgegeven e-mailadres door middel van een persoonlijk bericht een reactie geven.
Reactie toevoegen

Theme picker

Meest gelezen:

Theme picker