De Vlaardinger https://devlaardinger.nl/portals/0/afbeeldingen/logo-V.png

Fascinerende reis door geschiedenis van Europa

Over oude wegen - Mathijs Deen

Over oude wegen - Mathijs Deen

"Een uitgelezen kans"

In Over oude wegen presenteert schrijver en radiomaker Mathijs Deen acht historische reizen door de geschiedenis van Europa. Het wegennet dat Europa van noord tot zuid en van west tot oost omspant, vormt de rode draad in alle verhalen. In dit fascinerende boek komen uiteenlopende personages uit verschillende tijdvakken – van de prehistorie tot onze eeuw – voor.

De fascinatie voor het onderwerp 'wegen' dateert al uit de jonge jaren van de auteur door de vele autoritten met zijn vader. Het boek begint dan ook met een hoofdstuk vol jeugdherinneringen. Daarna volgt een hoofdstuk over het ontstaan van het hedendaagse net van E-wegen en de filosofie die daaraan ten grondslag ligt: het voorkómen van een volgende oorlog door economische integratie met verbindende wegen als pijlers. Deen werpt daarbij de volgende vragen op:

- Waarom spelen de lange, doorgaande wegen van Europa geen rol in de verbeelding of de identiteit van haar bewoners, zoals bijvoorbeeld de roemruchte Route 66 in Amerika?
- Waarom staan wij Europeanen ambivalent en onverschillig tegenover ons eigen wegennet?

Vervolgens worden de historische verhalen in chronologische volgorde weergegeven, vanaf de prehistorie via de Romeinse tijd en de Middeleeuwen naar onze eeuw. In de verhalen komen personages voor als: de ‘homo antecessor’ die als eerste mens in Europa verzeild raakt; een Deense stam die op zoek is naar een nieuwe vestigingsplaats; een Vikingvrouw die op bedevaart naar Rome gaat; een groep rondtrekkende toneelspelers; een soldaat in de Napoleontische tijd op veldtocht naar Rusland; een autoracer die in het begin van de twintigste eeuw over de Europese wegen racet met alle gevaren van dien; een Marokkaanse remigrant.

Op overtuigende wijze schetst Deen een beeld van de rol die de weg speelde, de tochten die de reizigers aflegden, de redenen waarom ze op pad gingen en de avonturen en wederwaardigheden die ze meemaakten. Hij heeft zich goed ingeleefd in de personages. Met als resultaat een reeks zeer onderhoudende historische reisverhalen. Dankzij zijn meeslepende schrijfstijl wekt hij de geschiedenis tot leven. Aan elk verhaal ligt grondig historisch onderzoek ten grondslag. Veel van de beschreven plekken heeft hij zelf bezocht. In een uitgebreid dankwoord vermeldt Deen de bronnen die hij voor zijn verhalen heeft gebruikt.

De auteur eindigt zijn boek met een terugblik op vroegere autoritten met zijn gezin. Maar de hierboven vermelde vragen die hij heeft opgeworpen worden helaas niet beantwoord. Verbanden met belangrijk keerpunten in de geschiedenis van vervoer en wegen worden niet gelegd, en ook overkoepelende inzichten rond het Europese wegennet (en hoe Europeanen daar tegenover staan) ontbreken. Desalniettemin is Over oude wegen een absolute aanrader.


Mathijs Deen (1962) is schrijver en radiomaker. Hij maakt documentaires voor VPRO Radio. Zijn verhalenbundel Brutus heeft honger werd genomineerd voor de AKO Literatuurprijs. In 2013 publiceerde hij het alom geprezen De Wadden, waarvan 25 duizend exemplaren zijn verkocht. In 2016 verscheen een heruitgave van zijn roman Onder de mensen; hiervan verschijnt dit jaar de Duitse vertaling.

Kaarten en foto’s van de reizen die Deen voor zijn boek maakte, zijn te vinden op de erbij behorende website https://overoudewegen.com/.

Over oude wegen is verschenen bij Uitgeverij Thomas Rap. Het boek telt 416 pagina’s en  kost € 22,99.
Het is ook als e-book te koop voor € 12,99.

 


Alle boekrecensies zijn ook terug te vinden op: www.vlaardingenleest.nl


 

beoordelingen:

  1  haring - aantrekkelijk als bedorven haring
  2  haringen - in uitverkoop de moeite waard
  3  haringen - veelbelovende vangst
  4  haringen - goede kwaliteit, stevige aanrader
  5  haringen - behoort tot het beste van dit jaar

waardering:     

Laat een reactie achter

Door het invullen en verzenden van dit formulier, wordt je naam, e-mailadres, IP-adres en inhoud van je reactie bewaard in de database van ons content management system voor deze website. Alleen je naam en de inhoud van je reactie zijn zichtbaar voor de lezers van de website. De redactie/beheerder van deze website kan je per e-mail naar het door jou opgegeven e-mailadres door middel van een persoonlijk bericht een reactie geven.
Reactie toevoegen

Theme picker

Meest gelezen:

Theme picker