De Vlaardinger https://devlaardinger.nl/portals/0/afbeeldingen/logo-V.png

IJzertijd-boomstamkano Vergulde Hand West revisited

Experimenten en regatta 6 en 7 juli

Experimenten en regatta 6 en 7 juli

In 2005 werd op het toekomstige bedrijventerrein Vergulde Hand-West een kano uit de Vroege IJzertijd opgegraven. De geconserveerde kano kan in Museum Vlaardingen bewonderd worden, een als wetenschappelijk experiment zo waarheidsgetrouw gereconstrueerd exemplaar werd voor het Educatief Archeologisch Erf door archeologen van de Universiteit Leiden vervaardigd. In februari vond, met leerlingen van cbs De Hoeksteen, de tewaterlating plaats, waar o.a. het Jeugdjournaal getuige van was.

Vaarexperimenten (vrijdag 6 juli)
Onderdeel van het wetenschappelijk aspect van de reconstructie is het doen van vaarexperimenten en die vinden plaats op vrijdag 6 juli. Onderzoekers van o.a. de Universiteit Leiden (faculteit der Archeologie, Vakgroep Material Culture Studies), Biologisch-Archeologisch Adviesbureau BIAX en de afdeling scheepsarcheologie van de Rijksdienst voor het Cultureel Erfgoed, zullen proefondervindelijk meten en vastleggen hoe het is gesteld met de stabiliteit, de draagcapaciteit en waterplaatsing, wendbaarheid en kijken naar het gedrag van de kano bij een verschillend aantal peddelaars en de door hen gebruikte technieken.

In latere instantie worden ook scheepsbouwkundige aspecten geanalyseerd, met gebruikmaking van moderne meet- en capaciteitsberekeningen. De resultaten helpen ons bij rondleidingen antwoord te geven op vragen als: ‘hoeveel mensen waren er aan boord’, ‘hoeveel kon je met zo’n kano vervoeren’ en ‘hoe stabiel vaart de kano’. Een en ander gaat resulteren in een wetenschappelijke publicatie die naar verwachting in 2019 zal verschijnen.

Kanovereniging Natsec faciliteert de experimenten, daarmee uitdrukking gevende aan de goede samenwerking en verstandhouding. De vrijwilligers van het Educatief Archeologisch Erf en Natsec assisteren bij de experimenten. Om de vaarproeven niet te storen, zijn deze niet publiek toegankelijk.

Regatta (zaterdag 7 juli)
Zonder wetenschappelijk doel, maar voor de deelnemers en het publiek wel erg leuk, is de regatta die op zaterdag 7 juli gaat plaatsvinden. Tegenstander van onze ijzertijdkano is de ‘C11’ (een zogenaamde ‘Canadees’ van onze buren, kanovereniging Natsec. Het is hun langste kano, die in lengte die van het EAE evenaart en dus een waardige opponent is. Welke kano is het snelste en behendigst?

Er wordt gekanood vanaf Natsec tot even voor de houten fietsbrug, daar maken de boten een bocht en koersen dan aan op de boeien die voor Natsec liggen. Om de beide teams enige vorm van gelijkwaardigheid te geven zal ieder exemplaar een gemengde samenstelling hebben: vier leden van Natsec en vier EAE-vrijwilligers. De regatta gaat om 14.00 uur van start.

Ook de twee andere gereconstrueerde kano’s (een uit het laat-mesolithicum gevonden in Hardinxveld-Giessendam en een uit de Romeinse Tijd, ca. 100 n Chr opgegraven op het bedrijventerrein Hoogstad te Vlaardingen) zijn aanwezig.

Laat een reactie achter

Naam:
E-mailadres:
Reactie:
Reactie toevoegen

Meest gelezen: