De Vlaardinger https://devlaardinger.nl/portals/0/afbeeldingen/logo-V.png

105 jaar oude haringlogger BalderVL92 behouden?

Drijven of verzuipen

Drijven of verzuipen

Toen de Balder VL92 weer in haar oorspronkelijke thuishaven arriveerde was het toenmalige Visserijmuseum nog ongewis over de werkelijke staat van deze inmiddels 105 jaar oude haring zeillogger. Het Visserijmuseum had het scheepje namelijk aan gekocht voor een symbolisch bedrag. Al snel bleek dat er het nodige moest gebeuren om deze oude dame voor het nageslacht te behouden en dus ook de haringvisserij levend te houden in Vlaardingen wat eens de grootste haringstad van ons land was.

In goed overleg is er besloten om de Balder VL92 onder te brengen in de Stichting Zeillogger Balder. Deze stichting heeft zich ten doel gesteld de BalderVL92 veilig te stellen en daarmee tevens de haringcultuur levend te houden. Er wordt elk jaar de binnenkomst van de eerste nieuwe haring nagespeeld en de BalderVL92 speelt hierin een prominente rol.

Om de Balder voor het nageslacht te behouden is het noodzakelijk dat zij grondig gerenoveerd werd. Dit is met donaties van sponsoren gelukt en zij ligt momenteel weer te pronken voor het huidige Museum Vlaardingen. Inmiddels is een groot aantal vrijwilligers bezig om haar weer zoveel mogelijk in de oude staat terug te brengen. Het vooronder is klaar en momenteel wordt hard gewerkt aan het ruim. Waar vroeger de haringvaatjes stonden zal nu een informatie centrum c.q. ontvangstruimte komen. In deze ruimte zal informatie worden verstrekt over de haringvangst in het verleden.

Momenteel en ook voor de toekomst is het de bedoeling dat per jaar een aantal evenementen wordt bezocht. Zo was zij de afgelopen jaren te gast in Scheveningen, Middelharnis, Rotterdam en Maassluis. Dit alles om wat financiën in kas te krijgen voor de verdere afbouw maar ook voor het onderhoud. En om niet-Vlaardingers te wijzen op ons cultuurgoed.

Dit laatste is een probleem, maar als Stichting Zeillogger Balder willen wij het nooit meer zo ver laten komen als voor de grote renovatie. Enthousiaste bezoekers hebben gevraagd hoe en of zij de Balder VL92 op enige wijze kunnen steunen. Echter ten tijde van de enorme renovatie zijn wij daar terughoudend in geweest.

Binnenkort wordt min of meer de laatste hand aan de inrichting van het ruim wordt gelegd en kunnen wij als sponsorcommissie ook het donateurschap te water laten.

Vanaf heden kunt u zich aanmelden als donateur van dit meer dan 105 jaar oude scheepje voor het minimale bedrag van € 25,00 per jaar. Natuurlijk krijgt u hier iets voor terug. Na ontvangst van uw donatie ontvangt u uit de serie van ’t Oft naar ’t Oofd het boekje “De levensloop van de haringlogger VL92 Balder”. Daarnaast ontvangt u driemaal per jaar het blad De Spil, een uitgave van de Vrienden van het Museum Vlaardingen, De Stichting Zeillogger Balder en het Museum Vlaardingen. Verder krijgt u een reductie op uw eerste vaart met deze historische zeillogger.

Wij vertrouwen erop dat het geheel u zal aanspreken en hopen u als donateur te mogen begroeten. Graag sturen wij u per e-mail een aanmeldingsformulier. U kunt dit aanvragen bij Karel Schot of Gera van der Weijden: k.p.schot@kpnplanet.nl   of geravanderweijden@kpnmail.nl. U kunt zich ook aanmelden via de website van de stichting www.zeilloggerbalder.nl.

Mede dankzij uw donateurschap zal de Stichting Zeillogger Balder in staat zijn deze meer dan 105 jaar oude haringlogger voor het nageslacht te behouden, zodat de historie van de haringvisserij levend kan worden gehouden.

Voor de goede orde vermelden wij nog dat genoemde stichting een ANBI nummer heeft zodat eventuele giften een fiscaal voordeel voor u opleveren.

Laat een reactie achter

Naam:
E-mailadres:
Reactie:
Reactie toevoegen

Meest gelezen: