De Vlaardinger https://devlaardinger.nl/portals/0/afbeeldingen/logo-V.png

Waarman's ogenblik

Organiseren een hele kunst

Organiseren een hele kunst

Waarman werd vrijdag gebeld door een ondernemer van het Benelux Workpark. Die was ziedend en de columnist moest de hoorn van zijn telefoon iets van het hoofd houden om niet terplekke doof neer te vallen. Zijn tirade was er eentje die de halve stad gehoord kon hebben. Als de wind de juiste kant opstond.

Het ging over de vanuit gemeentewege onaangekondigde afsluiting van het Business Park naast de Beneluxtunnel. Dit vanwege de toch al niet populaire komst van de KFC. Als buffer tussen passanten en het industriële erfgoed dat Cincinnati Building heet. De kip wordt zo heet gegeten als de ondernemer hem vooral niet hebben wil.

Op maandag ging de telefoon. Weer meldde de ondernemer zich. 'Er worden verkeersregelaars ingezet en alle verkeer bij bochten, waardoor het vrachtverkeer van met name Imtrans en Cimcool min-of-meer vrije doorgang krijgt. Ben benieuwd,’ zei hij. ‘Of het door dat verhaal in De Vlaardinger komt weet ik niet, ineens is er allerlei actie. Maar weer zonder overleg. Het is een lomp orgaan, die gemeente. Ze leren het ook nooit. En afspraken maken is niet zo hun ding.’

Waarman besloot op het stadhuis om opheldering te vragen naar aanleiding van de controverse tussen de ambtenarij en zij die geld opleveren: de IKV-leden. Hij belde met iemand die hoog aan de boom hangt, net onder het politiek scrotum van Hans Versluys. We zullen hem René noemen. Die, toen hij hoorde wie hem op zijn directe nummer durfde te bellen, begon op hoge toon dat het ongepast was namen van ambtenaren te noemen in een artikel. Dit getuigt van inconsistent gedrag. Want, de ene week met een gevelbord waarop een hamer en een sikkel staan glimlachen op de foto naast de wethouder - ten overstaan van de verzamelde pers - mag wel en een bericht waarin zijn organisatorisch onvermogen wordt aangestipt is kennelijk niet bon ton. In zijn ogen althans.

Het zal Waarman benieuwen in hoeverre ONS.Vlaardingen deze politieke malaise weet te omzeilen als het er eenmaal in is geslaagd tot een bloeiend college te komen. Niet voor het eerst veranderen mensen 180˚, en zeker niet in hun voordeel, als ze eenmaal zijn vastgenageld aan het toch al kleverig pluche.

Verder zijn in relatieve luwte gesprekken gaande om collegevorming snel en efficiënt te realiseren. Arnout Hoekstra (SP) en Frans Hoogendijk (ONS.Vlaardingen) hebben elkaar flink de maat genomen en zitten nu, als gezworen kameraden, aan tafel om de boel op te lijnen. Dat moet, want dingen die niet worden bestuurd; daar krijg je ongelukken van. Neem nu de Tesla.

Mooi, vond Waarman de massale opkomst bij Plantage Pontier. Daar werd zaterdag het boek Dubio van Karin de Roos ten doop gehouden. De kelder, de krochten van de boekhandel waren te klein voor alle volk dat op deze 1018/2018 roman afkwam. Waarman, een papierlezer pur sang, wreef bijkans een traantje uit zijn ooghoeken en eigenaar/naamgever Gerard Pontier liep er trots als een pauw bij. Zijn kassa rinkelde blij als de bel van de ijscoman op een zomerse dag.

Verder schijnt de zon, schiet het Mariskwartier lekker op, maar ziet Waarman nog geen auto extra in de parkeergarage aan de Gedempte Biersloot staan. Hij haalt opgelucht adem, de politieke waanzin is weer voor even voorbij. Op straat signaleert hij enkel ONS.Vlaardingen. De rest zit weer tot en met de herfst van 2021 thuis achter de geraniums. Er is weer niets veranderd. Ondanks alle beloften.

Wist de lezer dat de parkeergarage aan de Gedempte Biersloot vakken heeft die net zo breed zijn als de meeste voertuigen?

Laat een reactie achter

Naam:
E-mailadres:
Reactie:
Reactie toevoegen

Meest gelezen: