De Vlaardinger https://devlaardinger.nl/portals/0/afbeeldingen/logo-V.png

Verborgen patronen in stemgedrag

Gemeenteraadsverkiezing ontrafeld

Gemeenteraadsverkiezing ontrafeld

Circa 27.500 personen, de kleine helft van stemgerechtigd Vlaardingen, vond het onbelangrijk zijn keuze te maken. Was zelfs niet tot stemmen bereid met de verleiding van ‘Het Kletskopje van Jetten’.

De andere stemgerechtigden, om precies te zijn 28.435 personen, stemde op de partij van persoonlijke voorkeur. Binnen de partijkeuze werd opvallend vaak ook een voorkeurstem uitgebracht. Dit stemt tot nadenken van wat er binnen de partijen gaande is.

Teleurstellende overwinning voor ONS-Vlaardingen
Voorman Frans Hoogendijk had gerekend op 8 zetels. Pleister op de wonde is dat ONS-Vlaardingen met 4401 stemmen en daarmee 3 zetels winst, nu goed is voor 6 zetels in de Gemeenteraad en daarmee de grootste partij.

Ondanks de grootste partij, is geen sprake van alleenheerschappij. Dat wil Hoogendijk ook niet, gezien zijn initiatieven om te komen tot een breed gedragen raadsakkoord.
Hoeveel kritiek en chagrijn, terecht of onterecht, maar mogelijk puur vanuit jaloezie, nijd of afgunst over Frans Hoogendijk is uitgestort: zijn voorstel is een lovenswaardig streven en geldt als radicaal pleitbezorger voor nieuwe democratie.

Welke partij kan daar tegen zijn? Of het lukt, is afhankelijk van hoe andere partijen denken en wat de achterban wil. Dat betreft zowel winnende als verliezende partijen. Het is in iedere geval een andere manier van omgaan met macht. En wanneer partijen ook hun gedrag met en tegenover elkaar weten aan te passen is er misschien licht aan het eind van de tunnel. Vlaardingen kan zich dan gaan ontwikkelen zoals veel partijen dat in hun verkiezingsprogramma’s wensen: Een stad waar het goed wonen, werken, verblijven en recreëren is.

De ONS-kiezer geeft duidelijke de mening over voorkeuren van geplaatste personen op de kieslijst. Jozette Hoogewoning op plaats 5 van de kieslijst passeerde met 277 voorkeurstemmen ruimschoots de nummers 2 Ron Boers, 3 Ben Vuijk en 4 Tim Thiel. Eveneens passeerde Roos Wijbrands met meer dan 114 voorkeurstemmen Tim Thiel. Laten de gekozenen zich ervan bewust zijn dat de ketting zo sterk is als de zwakste schakel. De tijd zal het leren.

VVD van nul naar drie 3 zetels, met 1 zetel winst
Eerder al gaf ik aan dat na de uitslag van de Tweede Kamerverkiezingen er veel zwevende kiezers in Vlaardingen zijn. Met bijna 8000 VVD-stemmers bij de Kamerverkiezing toen, tegenover 2603 nu, heeft procentueel teruggerekend de helft van de VVD-stemmers anders gekozen. Welke oorzaken daarvoor zijn en naar welke partijen die stemmen zijn gegaan laat zich raden.

Opvallend is dat de VVD-stemmer duidelijker de voorkeur heeft gegeven aan op de kieslijst geplaatste nummers 4 en 5, Ruben van de Zande en Leonie Claessen, dan aan de op de kieslijst geplaatste nummers 2 en 3 Sven Ringelberg en Kees de Rijke.

Opvallende winnaar Beter Voor Vlaardingen
Alle zwevende kiezers uit richtingen als PVV, DENK, VVD, PVDD en mogelijk ook uit verliezende partijen als de plaatselijke VV2000/Leefbaar Vlaardingen en landelijk georiënteerde PvdA, SP en AOV hebben zich binnen deze partij verenigd. Er bestond voor deze partij immers nog geen achterban.

Opvallend bij Beter Voor Vlaardingen zijn de voorkeurstemmen voor de op de kieslijst geplaatste nummer 10, Salih Akça, die met 590 voorkeurstemmen de nummer 1 van de lijst is geworden. Hierdoor zijn Ben Trooster en Marco van Unen met respectievelijk 577 en 277 voorkeurstemmen van hun eerste en tweede plaats verdrongen.

Te hopen is dat zich op korte termijn geen Wassenaars tafereel zal voordoen en de kikker uit de kruiwagen springt. Advies voor de partij: eerst stabiliseren, over vier jaar mogelijk meeregeren.

GroenLinks met 1 zetel meer uit verkiezingsstrijd
Lianne van Kalken, vrouw, jong en aantrekkelijk. Van nature trekt dat al veel aandacht. Op Ivana Somers-Gardeniers na, kreeg geen enkele vrouwelijke lijsttrekker zoveel stemmen als Lianne van Kalken. Tel daarbij op het Jesse Klaver effect voor Groen Links en de winst is verklaard.

Het merendeel van de overige GL-stemmen zijn gegaan naar de op de kieslijst geplaatste nummer 9 Cees Borsboom. Door de GroenLinks stemmers werd hij met 132 voorkeurstemmen, nog voor Neill Voorburg, als nummer 2 gekozen. Niet voldoende om opnieuw een zetel in de raad te bemachtigen. Wel werd hij gedecoreerd voor zijn jarenlange inzet met een Koninklijke onderscheiding. Hoewel niet in alle opzichten vergelijkend, zou GroenLinks een bijdrage aan het stadsbestuur moeten leveren.

In het verkiezingsprogramma hebben zij nadrukkelijk aangegeven te gaan voor deelname aan de coalitie. GroenLinks heeft als het goed is ook hun kandidaat-wethouder al klaar staan. Het zou ontluisterend zijn wanneer zij nu woord zouden breken.

Het CDA heeft gewonnen, noch verloren
Zij zouden als één van de drie-zetel partijen de stabiele factor kunnen vormen in een nieuw college. Jacky Silos-Knaap heeft al aangegeven zich gedreven te voelen tot het wethouderschap. Bezorgd als zij is, kan zij het stokje van Cees Oosterom overnemen.

Inmiddels heeft zij ook geleerd om feiten van fictie te onderscheiden. Door Peter Caljé (D66) kan zij zich in ieder geval niet meer voor het karretje laten spannen.

Voor verliezers zijn de uitslagen altijd tegenvallend. Sommige laten blijken dat de druiven zuur zijn. Andere gedragen zich realistisch met de blik gericht op de toekomst.

Dat de SP en PvdA verliezen is de landelijke trend. Daarnaast te danken aan de vele lokale partijen die er in Vlaardingen zijn.

Waarschijnlijk heeft ook de manier van debat voeren in de raad aan dit verlies bijgedragen. In menig partij zitten niet allemaal goedgebekte lieverdjes. Vele raadsleden kennen hun stukken half, of lezen deze niet. Het hakketakken van veel raadsleden in het debat die met ongefundeerde argumenten komen is de burger meer dan zat. Net zoals het in veel discussies gehanteerde vilein en de ongemeen hoge zuurgraad.

SP blijft steken in forse groei
Hoewel, eerder als grootste partij deze verkiezingsuitslag met verlies van 1 zetel de SP pijn doet, kan zij toch als tweede partij verantwoording nemen. Met deze uitslag hoort de SP niet in de oppositie thuis.

Als wethouder van financiën kan Arnout Hoekstra ook de komende vier jaar de financiële touwtjes strak in handen houden. Aan Ingrid Wijker, die met 417 voorkeurstemmen op de tweede plaats van haar partij staat, de taak een zodanige SP-fractie samen te stellen dat die met verve het nieuw te voeren beleid weet te sturen en te ondersteunen.

Alle zittende partijen, en met hen ook de Vlaardingse burger, zullen zich terdege bewust moeten zijn dat alle gewenste plannen en veranderingen, zeker op korte termijn niet uitvoerbaar zijn.

Zaak is dat in een zo breed mogelijk gedragen raadsakkoord, visie neergelegd wordt voor de kortere termijn, op middenlange termijn en in droomwensen voor de lange termijn. In 2023 bestaat Vlaardingen 750 jaar. Een mooi ijkpunt voor de korte termijn wensen en ontwikkelingen die binnen zo’n termijn ook financieel haalbaar moeten zijn.

Aansluitend zou de visie van ontwikkeling tot het jaar 2035 moeten gaan. Tot slot zou er een lijst geprojecteerd moeten worden van droomwensen en verwachte veranderingen binnen de samenleving richting 2050.

De tijd gaat sneller dan wij met zijn allen denken. Ze heeft geen teugels, wel vleugels!

PvdA moet tot bezinning komen
De PvdA heeft de handen vol om de komende jaren na te denken waar de partij nu werkelijk voor staat in deze tijd. Grote maatschappelijke veranderingen zijn gaande. Computergestuurde industrieën vragen om andere kennis en kunde dan alleen maar bereidwillige hardwerkende handen. Een grote groep etnische stemgerechtigden met al dan niet één of twee paspoorten heeft een eigen politieke stroming gevormd. Zij stemmen niet meer PvdA. Zij die dit nu nog wel doen, de uitkomsten op de kieslijst zijn pijnlijk zichtbaar.

Nummer 7 op de kieslijst - Ilhan Altundağ - passeerde met 180 voorkeurstemmen op afstand de nummer 2 Nel Versteeg en nummer 3 Tom Romeijn die respectievelijk 158 en 99 voorkeurstemmen kregen.

De wens die Stefanie Solleveld uitsprak tijdens de nieuwjaarsreceptie: “Dat de PvdA Vlaardingen in 2018 geschiedenis gaat schrijven door te zoeken naar samenwerking met andere politieke partijen, met ondernemers en de inwoners van Vlaardingen. Niet te zoeken naar de tegenstellingen, maar te kijken naar de overeenkomsten die we met elkaar hebben.” Deze gedachte van de fractievoorzitter zal de Gemeenteraad de komende jaren hard nodig hebben om Vlaardingen bestuurbaar te houden.

Daar zag het in de afgelopen verkenningsbijeenkomst nog niet naar uit. Het zou Stefanie Solleveld sieren, wanneer zij zelf het voortouw neemt met het in de praktijk brengen van haar mooie uitgangpunt.

VV2000/LV: inzet en betrokkenheid niet beloond
Ondanks het feit dat Ivana Somers-Gardenier een stevig stempel drukte op de te nemen besluiten in de Gemeenteraad de afgelopen jaren, is haar inzet niet in verkiezingwinst omgezet. Een zekere teleurstelling voor VV2000/LV enerzijds. Anderzijds aanvaardbaar en begrijpelijk.

Samen met de opkomst van ONS.Vlaardingen en BVV richten de drie partijen zich op partijgetrouwe, maar ook op een zelfde groep van zwevende kiezers. Het zijn emotionele kiezers die graag iets nieuws willen uitproberen. Uitslagen wat deze drie partijen betreft zijn dan heel onzeker. Daarmee is het verlies van VV2000/LV en de winst voor BVV en ONS.Vlaardingen te verklaren.

Binnen de kieslijst geen wilde uitschieters of het moet de verschillen tussen plaats 2 en 3 zijn met respectievelijk 169 voorkeurstemmen voor Raymond van Haren en 193 voorkeurstemmen voor Rianne Molenaar. Het zou niet verkeerd zijn wanneer Ivana Somers-Gardenier bestuursverantwoordelijk zou nemen in de vorm van een wethouderschap.
Zij zou het stokje over kunnen nemen van Hans Versluijs en zich richten op de nieuwe Omgevingswet die in 2021 ingaat. Veel betekenende wetten. 26 in getal die tot 1 wet worden teruggebracht. Daarmee worden Rijk, provincie en gemeente verplicht een omgevingsvisie te maken, waarbij zij rekening dienen te houden met meerdere belangen in een gebied. Werk aan de winkel! Ook voor de gemeente Vlaardingen.

AOV: Desiree de Jong heeft taak als bruggenbouwer
Met een zetel minder in de raad kan het Algemeen Ouderen Verbond met de huidige twee zetels zelfstandig de belangen van de ouderen specifiek blijven verdedigen. Dat vooral in samenwerking met politieke partijen waar het ouderenbeleid ook een punt van zorg is.

D66: wil tot constructieve ideeën komen
Als een van de zes partijen met drie zetels in de Gemeenteraad is D66 een gegadigde die bestuursverantwoordelijkheid zou kunnen nemen. Helaas ontbrak het D66 in de laatste raadsperiode aan goede keuzes voor het wethouderschap. De twijfel voor opnieuw de inzet van Bert van Nieuwenhuizen met slechts 74 voorkeurstemmen is begrijpelijk. Het zijn er heel wat minder dan Yenice Jongejan die 408 voorkeurstemmen kreeg. Andere keus voor Koen Kegel is om vanaf de zijlijn als D66 een goed supporter te zijn.

Immers de uitgangspunten van D66 sluiten aan bij andere partijen. In veel verkiezingsprogramma’s staat goed milieu, goed wonen, goed onderwijs, sport, verkeer en buurtdemocratie centraal.

De inzet van D66 om tot constructieve ideeën voor een beter Vlaardingen te komen zijn van harte welkom. Het moet lukken met al die andere partijen die dit ook willen.

Wel doet Koen Kegel er verstandig aan om daarbij de schenking van een appartementje aan Alexander Pechtholt en de financiële donaties aan ONS.Vlaardingen buiten beschouwing te laten. Je bewegen op glad ijs kan je beter ’s winters op de schaatsbaan in de Haven doen!

SBV blijft over met één zetel
In de komende raadsperiode zal SBV opnieuw niet veel kunnen beteken binnen het stadsbestuur. Zoals al jaren gebruikelijk kunnen zij zich aansluiten bij ideeën en meningen van andere partijen. De kieslijst laat een grote verdeeldheid zien onder de voorkeurstemmen voor de kandidaten.

De nummer 2 op de kieslijst geplaatste Jos van Brenkelen is ruimschoots gepasseerd door de op nummer 3 en 5 geplaatste Karim Adlaoui en Ursel Sarac met 137 en 314 voorkeurstemmen. De vertrekkende Albert Brouwer die met 8 voorkeurstemmen net niet als laatste onderaan de lijst bungelde gedraagt zich als een Heintje Davids.

Geen bijdrage: niet anders dan de mededeling dat alles al door anderen gezegd is. Misschien verstandig om de zetel in te brengen bij een andere partij?

3 commentaar(en) op artikel "Gemeenteraadsverkiezing ontrafeld"

Beetje onvolledig, als je gewoon een partij overslaat..

Door: Esther Op:

Na de ontluisterende maandagavond ben ik inmiddels afgehaakt. Het wordt draaien en kneden een meerderheid te vormen voor het raadsprogramma en coalitie. Ik geloof niet in 100% burgerparticipatie; er zijn zoveel tegenstrijdigheden onder inwonenden. Degene met de grootste mond krijgt dan z'n zin? Als er een raadsprogramma komt, sta als bestuur daar dan achter en hak knopen door, hoe vervelend dat kan zijn voor je programma als partij. Dat kost ONS een hoop stemmen omdat je niet alles kunt waarmaken wat is beloofd.

Door: Centrum Op:

Beste Esther, mea culpa, mea culpa. Er is helaas door mij iets gestuft. Met een zetel minder heeft Ruud zijn conclusie getrokken en heeft zijn standpunt ingenomen. Samen met U. Dat heet met elkaar kan er veel worden bereikt. Dat is wat de inwoners van Vlaardingen willen. Dan maakt het niet uit of je al dan niet onderdeel van de coalitie bent. binnen. Gezamenlijk met het AOV kan de SGP/CU in een raadsakkoord gebaseerd op mogelijkheden en onmogelijkheden

bruggenbouwer zijn.

Door: Frans Kuil Op:

Laat een reactie achter

Naam:
E-mailadres:
Reactie:
Reactie toevoegen

Meest gelezen: