De Vlaardinger https://devlaardinger.nl/portals/0/afbeeldingen/logo-V.png

Frans Kuil en het literaire hakblok

Erik Van Pienbroek (CU/SGP) vliegt uit de bocht

Erik Van Pienbroek (CU/SGP) vliegt uit de bocht

Met een donderpreek twee weken terug als bijdrage aan het debat over het reserve subsidiepotje evenementen, diskwalificeerde de tweede man van SGP/CU het Zomerterras tot ‘Herriefestival’. Kabaal waarop volgens Van Pienbroek de buren van ‘t Hof/Oranjepark niet zitten te wachten.

In een vele minuten durend betoog vol holle frasen deed Van Pienbroek niet alleen het muziek- en cultuurfestival, maar ook de honderden daaraan meewerkende vrijwilligers ernstig tekort.

Het Zomerterras bestaat sinds 2000 en begon als initiatief van enkele Vlaardingers. Het is een graag bezocht muziek- en cultuurfestival, gehouden in het aan het centrum grenzende Stadspark het Hof/Oranjepark. Een park dat voor stedelijke festiviteiten altijd al een centraal punt is geweest.

Van binnen en buiten Vlaardingen trekt het Zomerterras inmiddels jaarlijks duizenden bezoekers.
Zij beleven plezier aan het programma dat geboden wordt in een variatie van internationaal bekend locatietheater, muziek in al haar verschijningsvormen, kinderactiviteiten, koffieconcerten, etc.

Het Zomerterras kreeg al jaren geleden bij de Vlaardingse stadspeiling van 2003 de hoogste waardering en werd genomineerd als een van de drie leukste stadsfestivals van Nederland.
   Jarenlang is tijd besteed aan intensivering en verbreding van het programma. En met Succes. Regionaal staat het Zomerterras volop in de belangstelling, een belangstelling die een inspirerende uitwerking kreeg. Er werden jeugd- en sociale evenementen aan toegevoegd. En op de laatste zondag van het festival wordt het Zomerterras veranderd in Kerkterras.

Noodklok
Dat de organisatie de noodklok luidt over het voortbestaan van het festival is volkomen terecht. Het zou jammer zijn wanneer dit inmiddels jarenlang druk bezocht succesvol festival aan alsmaar zwaarder gestelde veiligheidseisen en bij gebrek aan voldoende subsidie ten onder dreigt te gaan.

Helder en duidelijk merkt de organisatie in haar brief aan de gemeenteraad op: “Het is bijzonder en waardevol dat het Zomerterras onder de bewoners en bedrijven van Vlaardingen zeer breed wordt gedragen; Vlaardingen zonder Zomerterras is eigenlijk niet meer denkbaar. Maar achter de schermen van dit succesvolle Zomerterras is (wordt) keihard geknokt voor overleving”.

Dat het initiatiefvoorstel tot ondersteuning van evenementen opnieuw in de raad kwam is toe te juichen. Dat de politieke partijen vervolgens, in het belang van partijprofilering vlak voor de gemeenteraadsverkiezingen, meedoen aan een debat vol holle frasen verdiend geen applaus.
   Veel gebakkelei en insinuerende opmerkingen van woordvoerders over en weer dragen niet bij aan een positieve beeldvorming hoe het er in de Vlaardingse raad aan toegaat. Respectvol normbesef ontbreekt. De kijker is slechts getuige van hoe smerig de politiek is aldus de uitspraak van Frank Hoogervorst(SP).

Heidens vermaak.
Dat ook de SGP/CU zich laat verleiden tot populisme en het Zomerterras plaatst binnen de insinuerende gedachtegang van heidens evenement: volksvermaak “van brood en spelen”, is een beschamende voorstelling van zaken. Een lid van de SGP/CU onwaardig.

Van Pienbroek is het waarschijnlijk ontgaan dat het Zomerterras in het derde weekend wordt omgebouwd tot Kerkterras. Het hart van God wordt op het Zomerterras niet vergeten.
   Daar waar het festivalterrein eerst bol staat van culturele- en muzikale activiteiten, wordt in het laatste weekend op zondagmorgen een oecumenische viering voor jong en oud georganiseerd onder de naam Kerkterras.
   De oecumenische dienst wordt vormgegeven door de gezamenlijke kerken van Vlaardingen. De dienst staat in de belangstelling van enkele duizenden gelovigen die komen voor een geestelijk verhaal met een feestelijke zangomlijsting. Honderden vrijwilligers werken hieraan mee.

Zoals de organisatoren van het Zomerterras aangeven: “De toekomst van het Zomerterras kan worden geborgd met een passender (structurele) bijdrage. Een bijdrage die zorgt voor het bestendigen van een waardevol festival, een belangrijke ontmoetingsplek in de stad voor mensen van jong tot oud. Kortom: die bijdrage is een investering in Vlaardingen als fijne, aantrekkelijke stad om te leven èn te bezoeken”.

Erik, Christelijker en humaner kan het Zomerterras toch niet zijn!

 

19 commentaar(en) op artikel "Erik Van Pienbroek (CU/SGP) vliegt uit de bocht"

Geweldig beschreven.

Ik sluit mij hier oprecht bij aan.

Door: B.Bosman-Meeuwisse Op:

Jammer dat een raadslid als Erik Van Pienbroek (CU/SGP) zich zo denigrerend uitspreekt over het Vlaardingse Zomerterras. Ook ik sta 110% achter de hier neergepende woorden van Frans Kuil.

Door: Dirk Tempelaar Op:

Vraag is of een festival als dit. het algemeen belang dient op grond waarvan een taak voor de lokale overheid is weggelegd. Je kan niet en een festival willen laten groeien en daarvoor als organisatie een beroep doen op de overheid van wie in deze tijd minder inmenging wordt verwacht. Een beroep op een inspanningsresultaat van het lokale bedrijfsleven ligt meer voor de hand. Een win-win-situatie voor bedrijven en publiek.

Door: Tina Rossem Op:

Geheel eens met Tina.

(Bijna) 30 jaar geleden gingen wij met Vlaardingse bandjes uit de Zomerstraat (labyrinth, nu kofa) optreden in het park met een (eigen) biertje erbij, zittend in het gras. Kostte niks en veel plezier met 150 man, ieder bandje kwam aan de beurt. Daarna groeide het uit tot het Zomerterras wat niets meer met Vlaardingen en Vlaardingse bandjes te maken heeft. Dus in hoeverre subsidieer je nog zoiets. Kleinere initiatieven zijn veel goedkoper, leuker, spontaner en vooral meer Vlaardings.

Door: Vernieuwing Op:

Helemaal eens met Erik, het is zelfs in de Holy wijk een vreselijke rot herrie van dat achterlijke zomerterras.

Door: A.A. Op:

Gereformeerden moeten niks hebben van oecumene.

Door: Jasper Op:

Dus in plaats van een bruisend Vlaardingen, wordt Vlaardingen een stad van grijze duiven die niets meer kunnen velen... om daarna in stilte dood te bloeden.

Door: Dirk Tempelaar Op:

Beste 'vernieuwing',

Spreek voor jezelf dat een hobby bijeenkomst voor 'de scene' leuker is en meer Vlaardings.

Het Zomerterras is nu voor vele duizenden Vlaardingers een jaarlijks gezellige ontmoetingsplek, in plaats van voor 50 man.

En dan heb ik het nog niet eens over het kinderprogramma, de seniorendag, het ondernemersterras, het kerkterras en de Dag Zonder Drempels.

Als je dit niets meer met Vlaardingen te maken vindt hebben kom je uit een ei, wat mij betreft dan he.

Door: Menno Op:

Menno,

jij als kuddedier binnen het afgehekte terrein bent 100% geschikt voor het Zomerterras.

Geniet ervan zou ik zeggen.

Of het een taak is van de gemeente dit festival, dat zwaar zijn doel voorbij is geschoten, nog meer moet gaan steunen is de discussie waar het om draait.

Door: Vernieuwing Op:

Bedankt, ga ik doen. Kuddedier, hmm... ik doe niet mee in je plaagnaampjes.

Het is een afweging voor de gemeente om hier een substantiële bijdrage aan te leveren. Ik vind dit zeker de moeite waard, en jij klaarblijkelijk niet.

Fijne dag anoniempje!

Door: Menno Op:

Stap eens af van die idiote betalingsmethode, die muntjes.

van de afgelopen 3 jaar heb ik muntjes overgehouden, zonde van het geld.

Iedere ondernemer kan gewoon een mobiel betalingsapparaat inzettten, kunnen we gewoon pinnen.

Door: Aad Ottervanger Op:

Ik vind het zeker niet de moeite waard dat de gemeente structureel nog meer geld geeft aan o.a. beveiliging en het betalen van buitenlandse bands etc.

Ook een fijne dag!

Door: Vernieuwing Op:

@Menno. Je geeft zelf al het veelzijdige en sociale karakter van het evenement aan maar de crux is of zo'n evenement zo moet groeien op kosten van de gemeenschap door een bijdrage van de lokale overheid. Organisatoren kunnen -met alle goede bedoelingen- heel veel willen maar mogen zich in hun streven niet verlaten op publieke gelden. Als Vlaardingen cultureel wil groeien, moeten beschikbare publieke gelden breed en divers worden ingezet. Je kan niet een grote hap van dat budget opeisen voor je eigen evenement. Er moet een evenwichtige verdeling van die gelden zijn. Indien een evenement groeit en steeds meer aanvullende verplichtingen eist, waaronder geld voor beveiliging, moet je je afvragen of je je doel niet voorbijschiet dan wel of een kleinschaliger aanpak niet meer voor de hand ligt.

Door: Tina Rossem Op:

Precies. Met een iets kleinere aanpak cq afstoten van wat randverschijnselen, of andere geldschieters daarvoor vinden, kan het zomerterras gewoon voort blijven bestaan. Roeien met de riemen die je hebt (45.000 structureel). Menno als kuddedier moet dan nog steeds gefouilleerd worden, maar dat hoort er nou eenmaal bij helaas.

Door: Vernieuwing Op:

Jeetje "Vernieuwing" wat zit het je dwars he? Op jouw kinderachtige manier van reageren ga ik niet meer in.

@Tina. Zeker een belangrijk punt om mee te nemen dat het Zomerterras niet al het budget voor cultuur 'opeist'. Volgens mij groeit het evenement niet zozeer, maar zijn er voor eenzelfde evenement strengere eisen. Omdat ik ervan overtuigd ben dat het Zomerterras een waardevol evenement is voor Vlaardingen en een groot deel van de Vlaardingers, zie ik het wél voor me dat hier meer geld aan besteed wordt. En in plaats van dit meteen af te schieten, kan je ook nu bijspringen met een hogere subsidie en samen met de organisatie een plan maken om het (al betrokken) bedrijfsleven nog meer te laten doen.

Al met al blijft volgens mij de afweging, vinden we dit het geld en de moeite waard. Ik wel!

Door: Menno Op:

Nog meer bijspringen en plannen maken is geen core business van de gemeente, dat kan de organisatie zelf regelen. Wel een festival groot laten worden met alle gevolgen van dien en vervolgens de bal bij de gemeente neerleggen. Het wordt nu al tijd dat de hekken worden neergezet voor Menno.

Door: Vernieuwing Op:

@Menno. Je kan je afvragen waarom er strengere eisen gelden ofwel, wat was er eerder, kip of ei? Dat heeft m.i. alles te maken met de omvang van het evenement. Een evenement dat zeker wel gegroeid is de achterliggende jaren. Daarmee lijkt het antwoord gegeven op de vraag waarom strengere eisen gelden. Let wel, ik spreek nadrukkelijk geen waardeoordeel over het evenement zelf uit. Wel vind ik dat je de rekening niet bij de gemeentelijke overheid kan neerleggen.

Door: Tina Rossem Op:

Helder standpunt!

Persoonlijk vind ik gezien het programma en 'meerwaarde' voor de stad hier een (voorlopig) extra aandeel van de gemeente wel zitten. Eventueel juist toegespitst op onderdelen als Dag Zonder Drempels, seniorendag, zondagprogramma voor kinderen etc.

Door: Menno Op:

Persoonlijk zie ik het wel zitten dat je dit loskoppelt van het Zomerterras; gaat collecteren voor het kerkterras en het zondagkinderprogramma. Het bedrijfsleven benaderd voor een ondernemersterras en dit geheel ergens anders op een ander moment gaat organiseren. Een beetje ouder regelt namelijk oppas op zondag en gaat rocken op het Zomerterras, de hele middag genieten van keiharde bandjes.

Als je dit voor elkaar krijgt kom ik misschien nog eens buurten op het Zomerterras, ik ga al jaren naar kleine festivals/activiteiten in de regio, die veel meer bruisen! Het Zomerterras vond ik echt vernieuwend en tof, jarenlang, tot 2011/2012 op het oude terrein. Daarna niet meer. Maar succes Menno, je strijdt ergens voor en kan ik waarderen.

Door: Vernieuwing Op:

Laat een reactie achter

Naam:
E-mailadres:
Reactie:
Reactie toevoegen

Meest gelezen: