De Vlaardinger https://devlaardinger.nl/portals/0/afbeeldingen/logo-V.png

Waar haalt gemeente Vlaardingen het geld vandaan?

Begroting gemeente Vlaardingen 2019 II: Inkomsten in oogopslag

Begroting gemeente Vlaardingen 2019 II: Inkomsten in oogopslag

Door gemis aan visie en kennis wordt jaarlijks door onkunde bij overheidsorganisaties duizenden euro’s uitgegeven en verdwijnen in de portemonnee van hen die er geen recht op hebben. Vaak ingegeven door gesjoemel, het zoeken van mazen in de wet en door misbruik te maken van zwakke plekken van vele uitvoeringsinstanties die wij in Nederland kennen. Enkele voorbeelden: de miskleunen van het UWV met Bulgaarse bijstandsuitkeringen, onterechte werkloosheidsaanvragen en daaraan gekoppelde uitkeringen aan Poolse arbeidsmigranten.

Frauderende Turken met verstopt onroerend goed en financieel bezit in Turkije. Een recent voorbeeld bij de belastingdienst wanneer het gaat om misbruik van kinderopvangtoeslag voor de studerende ouder. Niet studeren, maar wel ingeschreven staan bij een opleidingsinstituut is voldoende om duizenden euro’s aan kinderopvangtoeslag te ontvangen.
Ook Vlaardingen kent zijn miskleunen. Denk maar aan de sociale supermarkt Van Lopik of de in grote getale voorbijrazende binnenstadmanagers. Hoe operationeel is het WIFI-project in het centrum nog? Verder kapitaalkostende onderzoeken en adviezen die meest in bureaulades op het stadhuis verdwijnen. Voorbeeld? Het project ‘De Burger Meester’. De Vlaardingse burger bespeurt nauwelijks resultaat bij allerhande beloftes van de gemeente.

Opnieuw kan de burger van Vlaardingen moed putten uit een mededeling in de begroting van 2019. In Groot Vlaardingen, de gemeentelijke propagandakrant, kan men lezen dat de geschiedenis zich herhaalt. Opnieuw staat er te lezen: “Toekomstvisie - In 2019 gaan we - samen met inwoners, ondernemers en maatschappelijke instellingen - een toekomstvisie voor Vlaardingen opstellen. De vraag die we hiervoor gaan beantwoorden luidt: “Wat voor stad wil Vlaardingen zijn?”. Dat bij het ‘actieplan wonen’ de provincie een grote invloed gaat krijgen bij te ontwikkelen bouwplannen en verdeling van woonruimten zal de raad langzamerhand duidelijk zijn. Het zal zeker van invloed zijn op de vraag: “Wat voor stad wil Vlaardingen zijn”.

Met het honderdduizenden euro’s kostende project - de herdenking van de ‘Slag bij Vlaardingen’ - haalde Vlaardingen niet die positieve belangstelling van de nationale televisiezenders waarop gehoopt was. Bewoners van Drieën-Huysen Zuid kregen dat wel voor elkaar. Hun ergernis over de voor hen aangelegde, maar onbegaanbare  milieuvriendelijke parkeerplaatsen brachten zij landelijk onder de aandacht. Negatief nieuws was nodig om Ton van der Steen (D66, directeur van woningbouwvereniging Samenwerking) tot inkeer te brengen.

Geld moet rollen: binnenhalen, spenderen en opsouperen.

In één oogopslag, de zichtbare verschillen tussen de inkomsten 2017 en de begroting van 2019.
Met de begroting 2019 zijn er, evenals in voorgaande jaren, weer miljoenen euro’s  gemoeid. Om precies te zijn een bedrag van 253,2 miljoen euro. Waar haalt de gemeente Vlaardingen dat geld vandaan? De inkomsten voor de gemeente bestaan uit twee bronnen: Rijksbijdragen en Lokale heffingen.

Ten opzichte van 2017 is de bijdrage van het Rijk gestegen met 10,9 miljoen euro. Was het Rijk met bijdragen aan de gemeentelijke inkomstenbron in 2017 goed voor 174 miljoen euro en in 2018 voor 176 miljoen euro. Voor 2019 is de bijdragen gestegen naar 184,9 miljoen euro.

Zelf sprokkelt de gemeente Vlaardingen in 2019 een bedrag van 68,3 miljoen euro bijeen. Aanzienlijk minder dan in 2018 en 2017 met respectievelijke bedragen van 78,4 miljoen en 85,7 miljoen euro. Een minder bedrag aan inkomsten derhalve van 17,4 miljoen euro (ca. 24%) ten opzichte van 2017.

De gemeente Vlaardingen splitst zijn inkomstenbron in twee delen: lokale heffingen en inkomsten uit andere bronnen.

Lokale heffingen zijn o.a.: Onroerende-zaak-belasting(OZB), Rioolheffing, Omgevingsvergunningen, Overig w.o. leges – havengelden – toeristenbelasting, Parkeerbelasting, Hondenbelasting, Lijkbezorgingsrechten en Precariobelasting. De opbrengsten in 2017 op dit onderdeel van de begroting bedroeg 39.920.000 euro en deze zijn in 2019 begroot op 40.692.000 euro een verschil van 772.000,00 euro. De verschillen in de lokale heffingen zitten hem met name in een toename van de OZB met 939.000 euro en reinigingsheffing met 1.943.000 euro. Inkomsten waarvoor de burger wordt belast.

Aanzienlijk verschil binnen de groep lokale heffingen is ook te vinden bij de post ‘Overige’ w.o. leges, havengelden en toeristenbelasting. In 2017 nog goed als inkomstenbron van 2.814,000 en in 2019 gedaald tot 819.000 euro. Een opmerkelijke daling met bijna 2.000.000 euro.

De tweede groep - andere inkomstenbronnen - geeft heel duidelijk een verschil aan van ‘een slok op een borrel’. Hoewel wij in onze schelvisenclave iets anders drinken.
De vijf genoemde posten op het onderdeel - andere inkomstenbronnen - zijn: - Opbrengsten uit grondverkoop, - Verhuuropbrengsten, - Dividenden - rente en aflossingen, - Bijdragen uit reserves en Overig. Deze vijf onderdelen tezamen  in 2017 goed voor een inkomstenbedrag van 45.744.000 euro. In de begroting van 2019 is dit bedrag met ca. 18.000.000 euro gedaald tot een bijdragen van 27.637.150 euro. Hoe valt dit te verklaren en aan de burger uit te leggen?

  • Opbrengsten uit grondverkoop in 2017 nog goed voor 16.900.000 euro, gedaald met 9.562.000 euro (ruim 50%) naar een bedrag van 7.338.000 euro in 2019.
  • Verhuuropbrengsten in 2017 goed voor een bedrag van 2.600.000 euro zijn met 7.095.000 euro gestegen naar 9.695.000 euro op de begroting 2019.
  • Inkomsten va n Dividenden, rente en aflossingen van 1.118.000 euro in 2017 naar 1.250.000 miljoen euro in 2019. Een toename van 1.142.000 euro.
  • De bijdragen uit reserves in 2017 waren 7.922.000 euro. Op de begroting van 2019 komt deze post niet meer voor. Welke reden ligt hieraan ten grondslag om deze post niet meer in de begroting 2019 te benoemen?
  • Tot slot vermelde bedroeg de post - overig - in 2017 nog een inkomstenbron van 17.204.000 euro en in de begroting 2019 nog maar een bedrag van 9.354.150 euro. Een achteruitgang met 7.849.850 euro. Bijna de helft aan gemis aan inkomsten ten opzichte van 2017. Voorwaar het gaat hier niet om een enkele eurocent!

Zichtbaar is dat de inkomstenbronnen van de gemeente Vlaardingen uit lokale heffingen en andere inkomstenbronnen hard achteruit gaan.
Daarom in 2019 minder begroot aan o.a.: Veiligheid (2.222.091,00 euro), Rioolwerkzaamheden (255.844,00 euro), Ruimtelijke ontwikkeling (7.298.915,00 euro) en Economische ontwikkeling (1.114.037,00 euro), Dienstverlening aan inwoners en bedrijven(814.623,00 euro) en tot slot een reductie op Sportvoorzieningen (17.001,00 euro). Een totaalbedrag van 11.722.494,00 euro minder aan uitgaven in 2019 op de begrotingspost o.a. - wonen en werken / samenleven -  afgezet tegenover de jaarrekening 2017.

In het hoofdstuk  – Samenleven –  bij de onderdelen  Jeugd en Gezin, Maatschappelijke ondersteuning, Opvang en begeleiding kwetsbare inwoners, Gezondheidszorg, Bijstand, begeleiding naar werk en sociale werkvoorziening en als laatste culturele voorzieningen, stijgen de uitgaven met 8.908.675 euro tot een totaal bedrag van 78.077.937 euro.
Ruim 11% meer dan de uitgave van 69.169.262 euro in 2017 en 10.000.000 boven het bedrag van 68.300.000 euro die Vlaardingen zelf bijeen schraapt met lokale heffingen en  andere inkomstenbronnen. Een zorgelijke financiële ontwikkeling.

Armoedebestrijding is niet alleen een kwestie van geld beschikbaar stellen. Het is ook een kwestie van mentaliteitsverandering in de bereidheid deel te nemen aan economische en sociale activiteiten binnen de maatschappij en burgergemeenschap. Hoe gezond en bekwaam is een belangrijk deel van de Vlaardingse bevolking nog?  Dat er altijd uitzonderingen zullen zijn en behoefte blijft bestaan aan hulp voor  ernstig zieken, gehandicapten of ouderen onder ons zal iedere burger van Vlaardingen begrijpen en de kosten die deze zorg met zich meebrengt willen aanvaarden.

In 2019 stijgen eveneens aanzienlijk de kosten voor gemeentelijk bestuur en organisatie met een bedrag van  1.375.247,00 euro.

Blijft de vraag bij de begroting 2019: hoe te investeren in betrokkenheid van de burger(participatie), veiligheid, duurzaamheid, economische ontwikkeling etc. die de gemeente voor 2019 als speerpunten op de agenda heeft staan. Juist op deze posten  wordt volop bezuinigd? Veel tijd zal er voor de leden van de gemeenteraad mee gemoeid gaan en er valt nog veel werk te verzetten naar aanleiding van vele besparingen en veranderingen in de begroting 2019.

Branie en louter symbool politiek in een vorm van onbeschaamdheid  is het, dat de gemeenteraad zich druk moet maken over een motie van Neill Voorburg (GroenLinks) en Leonie  Claessen (VVD) waarin zij het college oproepen om op Werelddierendag (4 oktober) een vegetarische maaltijd op het gemeentehuis aan te bieden en na afloop van de raadsvergaderingen minstens 50% vegetarische hapjes te serveren. Met een belletje of mailtje naar de griffie of de huishoudelijke dienst van het stadhuis valt dit te regelen. Gekker moet het niet worden!

2 commentaar(en) op artikel "Begroting gemeente Vlaardingen 2019 II: Inkomsten in oogopslag"

Er is maar 1 oplossing, een hek van 2 miljard om Nederland heen.

Het is toch belachelijk zoals onze regering hier met ons omgaat. Je krijgt hier niet eens de hulp die je keihard nodig hebt, ze laten je langzaam gek worden tot ze een reden hebben om je te kunnen opsluiten. Nog net levend voorbeeld hier. Ik heb al in 20 jaar niet 1 normaal kledingstuk kunnen kopen. Ik loop in kleding van anderen die ik af en toe krijg. Of je neemt maar iets mee bij de Aldi vandaan.

Mijn nette schoenen komen nog uit de jaren 90. Wel lekker rustig zo zonder trein/metro die u per ongeluk vergeet te melden. Wat heeft dat geintje ons gekost?

Door: Anoniem Op:

Wel goed dat u reageert, Anoniem. Helaas kan Frans Kuil niet waarderen dat u dat anoniem doet. Graag voor- én achternaam vermelden als u wat aan Frans Kuil wilt vertellen

Door: Pollie Op:

Laat een reactie achter

Naam:
E-mailadres:
Reactie:
Reactie toevoegen

Meest gelezen: