De Vlaardinger https://devlaardinger.nl/portals/0/afbeeldingen/logo-V.png

Afsluiting Schiedamsedijk Benelux Workpark

Weg naar vertrouwen (tijdelijk?) opgebroken

Weg naar vertrouwen (tijdelijk?) opgebroken

In een e-mail aan een handvol belanghebbenden bij de gemeente Vlaardingen uit Gerrit Jue, voorzitter Ondernemersvereniging Benelux Workpark zijn grote ongenoegen met betrekking tot de tijdelijke afzetting met betrekking tot de eerste fase van de bouw van KFC.

Gerrit Jue: 'Gemeente antwoordt niet op vragen in onze e-mails. Zo willen wij weten of genomen besluiten voor afzetting van de Schiedamsedijk conform de Wegenverkeerswet zijn. Een reactie op vragen betreffende gevaarlijke stoffen zou welkom zijn: "Het was toch belangrijk en noodzakelijk dat gevaarlijke stoffen over de “Eigen Weg” van Cimcool  zouden gaan richting Cincinnati Building. Een andere oplossing was er niet. Daar blijkt nu niets van? Wordt er gemeten met twee maten?"

Het is tevens van belang dat alle ondernemers (wel of geen lid van de IKV) wordn geïnformeerd over de tijdelijke afzetting. Dat gebeurt niet.

Gerrit Jue verder in de brief: 'Hoe moet “route naar vertrouwen” hersteld worden als Gemeente niet eens in staat is te communiceren over afsluiteing van één traject. Het lijkt op onbehoorlijk bestuur.'

Verdere punten die worden aangehaald zijn: 

  • Rekening houden met het broedseizoen impliceert dat sprake is van planning bij de Gemeente, maar dat het in die planning niet past om betrokken en/of getroffen ondernemers te informeren. Sinds wanneer gaat het wel en wee van vogels aan jullie hart? Daar hebben wij niks van gemerkt tijdens het nemen van besluiten in de afgelopen jaren om op diezelfde plek duizenden kippen (dood, wel te verstaan) te laten verkopen.
  • Medewerkers gemeente praten met (lokale) pers, maar niet met betrokken ondernemers.
  • Dat voor Imtrans tijdelijke oplossing is gemaakt, betekent niet dat problemen voor ander ondernemers zijn opgelost, zoals zij die gebruik maken van “Route Gevaarlijke Stoffen”. Of zoals Cimcool, waar zwaar transport het terrein op- en af moet kunnen draaien.
  • Gemeente is nalatig geweest bij tijdig informeren ondernemers op het BNL-WP. Wij eisen schorsing en terugdraaiing van het besluit (wel of niet gebaseerd op de Wegenverkeerswet) van de (tijdige) afsluiting van de Schiedamsedijk  voor het Cincinnati Building en de P+R van beide rijrichtingen op woensdag 11 april van 07:00-24:00.
  • Betrokken ondernemers behouden zich het recht voor om eventuele schade, in wat voor vorm dan ook, te claimen bij de Gemeente Vlaardingen als gevolg van onbehoorlijk bestuur.

Reactie gemeente
'Wij hebben de regels gevolgd. Enkel zijn de ondernemers te laat geïnformeerd. Hiervoor zijn (per e-mail) excuses aangeboden. In Vlaardingen is dagelijks sprake vanm tijdelijke afzettingen. Daarbij zijn veel personen betrokken. In dit geval zijn we de Imtrans vergeten.'

Op de vraag of het niet beter is voortaan (het betreft immers een industrieterrein: vrachtverkeer!) ter plekke ogenschouw te nemen alvorens een afzetting te realiseren, blijft het stil. Wel deelt de woordvoerder mee dat alles uit de kast wordt gehaald het verkeer zo soepel mogelijk te laten doorstromen door inzet van verkeersregelaars en het "leegmaken" van bochten waardoor vrachtverkeer zonder problemen van en naar de klant/eigen bedrijf kan rijden.

Een ondernemer zegt dinsdag 10 april desgevraagd telefonisch: 'Ik heb nog geen verkeersregelaar gezien. En dan: wie gaat de boel handhaven. Ik voorzie grote problemen. De weg naar vertrouwen, die twee jaar geleden is ingeslagen, is alweer aardig opgebroken. We staan weer op nul.'

Woensdag 11 april zal de Schiedamsedijk van 07.00 t/m 24.00 uur afgesloten zijn. Dit in verband met het weghalen van de laatste boom schuin voor de Cincinnati Building. 'En straks als er wordt gebouwd, zullen er meer afzettingen zijn,' aldus de ondernemer. 'benieuwd of en hoe ver van te voren we dan worden gekend in de tijdelijke afzetting.'

Laat een reactie achter

Naam:
E-mailadres:
Reactie:
Reactie toevoegen

Meest gelezen: