De Vlaardinger https://devlaardinger.nl/portals/0/afbeeldingen/logo-V.png

Maeslantkering doet ’t goed

Maeslantkering doet ’t goed
Rijkswaterstaat had net als de afgelopen jaren verschillende rondleidingen georganiseerd in verschillende soorten talen. Zoals elk jaar komen er vele mensen uit het buitenland dit geweldige stukje waterbouwkunde bekijken. De bouw van de Maeslantkering begon in 1991 en op 10 mei 1997 werd de waterkering door Koningin Beatrix in werking gesteld. De kosten van dit project bedroeg rond de 450 miljoen euro. Een arm van de Maeslant weegt 1500 ton (de Eiffeltoren weegt totaal 7500 ton) De verwachte sluitfrequentie is eens per 7 jaar. Door het veranderen van het klimaat en de zeespiegelstijging zal de kering in de toekomst waarschijnlijk vaker gaan sluiten.

Wanneer bij Rotterdam een waterpeil van 3 meter boven NAP wordt verwacht, gaat de Maeslantkering in de Nieuwe Waterweg automatisch dicht. De deuren van de waterweg zijn elk 22 meter hoog en 210 meter lang. Als de Maeslantkering dicht gaat, worden Rotterdam en omstreken beschermd tegen een hoge waterstand. Een sluiting heeft veel gevolgen voor het scheepvaartverkeer en daarom moet er eerst een grote hoeveelheid maatregelen genomen worden om een sluiting te kunnen realiseren. Op 8 november 2007 is de Maeslantkering voor de eerste en tot nu toe enige keer gesloten geweest in verband met de hoge waterstand en de harde noordwesterwind.

 

Laat een reactie achter

Naam:
E-mailadres:
Reactie:
Reactie toevoegen

Meest gelezen: