De Vlaardinger https://devlaardinger.nl/portals/0/afbeeldingen/logo-V.png

Wethouder steekt licht op

Frans Hoogendijk bezoekt COUNT

Frans Hoogendijk bezoekt COUNT
Niet alleen omdat het technisch weer was toog Frans Hoogendijk op uitnodiging naar COUNT. De wethouder (o.a. Economische zaken en Havens) is blij met economische nieuwkomers. Niet alleen na vragen van D66 vond hij het zelf tijd de verlader van eetbare- en dierlijke oliën & vetten en UCO (used cooking oil) met een kennismakend bezoek te vereren.

In de onontkoombare hitte van de portacabin was Frans Hoogendijk benieuwd naar feit en fictie omtrent wandelgangverhalen. Het werd een geanimeerd onderhoud met COO Jacco van der Kamp, het gezicht van COUNT Rotterdam.

Het eerste vraagteken betrof de verkeersbewegingen die COUNT gaat bijdragen aan het lokaal vrachtverkeer. ‘Dat worden op termijn 100-150 trucks per dag,’ beaamde Jacco van der Kamp. Op de vraag hoeveel dat er nu zijn zei hij: ‘Op dit moment zijn dat er 50-70 stuks. En niet in het weekeinde.’

COUNT gaat de komende jaren zo’n slordige € 150 miljoen investeren in het park aan de Zevenmanshaven. ‘Dat levert op termijn zo’n veertig extra banen op. Veelal monteurs of sleutelaars en procesoperators,’ aldus Jacco van der Kamp. Hij betreurde het dat de lokale politiek (Cees Oosterom, red.) er in de Slag met Minister Melanie Schultz van Haegen niet in is geslaagd “oortjes” aan de afslag van de Blankenburgtunnel te bedingen.

Na het overleg een rondje over het tankpark in wording. De plek waar zes van de tien opslagtanks inmiddels zijn geplaatst. ‘Volgende week gaan we “ballasten” verklaarde Jacco van der Kamp. ‘Dan worden de tanks gefaseerd tot de nok gevuld met water. Als alles goed verloopt zakken de tanks rechtstandig zo’n veertig centimeter. De komende dertig jaar zakken ze nog circa twintig centimeter.

Als deze fase of test achter de rug is wordt de piping aangebracht. Dit leidingwerk is nodig om de oliën te verplaatsen van en naar de schepen en de vrachtwagens. Momenteel worden in de ketel de verwarmingsspiralen geïnstalleerd. Die zorgen ervoor dat de olie voldoende vloeibaar en transportabel blijft.’

Verder werd uit documenten duidelijk dat bij eventuele lekkages er een verwaarloosbaar bodemrisico is. Ook zijn er geen risico’s in het kader van brandveiligheid vanwege de hoge vlampunten.

Het zou een idee kunnen zijn als de totale Vlaardingse politiek na het zomerreces zijn licht on-site komt opsteken. Wethouder Frans Hoogendijk zei een reëel beeld te hebben van de werkzaamheden. COUNT is er in ieder geval klaar voor.

2 commentaar(en) op artikel "Frans Hoogendijk bezoekt COUNT"

de totale Vlaardingse politiek , ja ie zich (professioneel) laat informeren door bedrijfs- en milieu- en verkeersdeskundigen

Door: han raeijmaekers Op:

Jullie dragen geen PBMs. Hoe ga aantonen dat er niks gaat lekke.

Door: Johan Petersen Op:

Laat een reactie achter

Naam:
E-mailadres:
Reactie:
Reactie toevoegen

Meest gelezen: