De Vlaardinger https://devlaardinger.nl/portals/0/afbeeldingen/logo-V.png

Ondernemers laaiend op lakse gemeente

Afsluiting Benelux Workpark

Afsluiting Benelux Workpark

Met de komst van KFC bewijst de gemeente Vlaardingen weer dat het leggen van een organisatorisch ei, en in overleg met Ondernemersvereniging Benelux Workpark tijdelijke maatregelen coördineren, erg lastig is: onmogelijk zelfs.

De Vlaardinger werd gebeld door meerdere ondernemers; die waren laaiend. De maatregel - het per 9 april dichtgooien van de Carpool-parkeerplaats Cincinnati Building en op 11 april van 07.00 t/m 24.00 uur de weg richting Workpark - komt uit de lucht vallen. 'Het is dat edele duo ambtenaren (René & René) dat blind te werk gaat,' volgens een ondernemer. We belden wethouder Ruud van Harten; die stond op de latten in het Franse Flaine, maar verwees snel (als altijd) naar de afdeling Communicatie. Die bleek even vlug en attent.

Gemeente Vlaardingen:
In principe maken wij als gemeente met opdrachtgevers/bouwers de afspraak dat zij de omgeving (omwonenden of in dit geval ondernemers)  informeren/betrekken. Zo kunnen ondernemers, als opbrekingsplannen voor problemen zorgen, contact opnemen met de bouwer om hier een oplossing voor te vinden.

Deze zaak is door ondernemers ook bij de gemeente aangekaart. In overleg met Imtrans is er inmiddels een oplossing gevonden.

De afsluiting is aangevraagd vanwege het verplaatsen van de ingepakte boom. Maandag en dinsdag is het carpoolterrein afgesloten vanwege voorbereidende werkzaamheden. Op woensdag 11 april (van 07.00 uur tot uiterlijk 24.00 uur) zal de boom daadwerkelijk verplaatst worden. Die dag is het gedeelte Schiedamsedijk vanaf de aansluiting nabij TankEasy tot voorbij het Cincinatti-gebouw  afgesloten.

In overleg met Imtrans heeft de gemeente besloten om parkeerverboden te plaatsen zodat er voldoende ruimte blijft om ervoor te zorgen dat het verkeer in het zuidelijk deel van het Benelux Workpark er door kan.

''Het is dat we er zelf achterkwamen, dat van die afsluiting, anders werden we er maandag mee geconfronteerd,' aldus dezelfde ondernemer telefonisch. 'We zitten eraan te denken de boel zelf maar herm,etisch af te sluiten. Immers: wij niet naar ons werk ... niemand de wijk in. Het is toch te gek dat op het stadhuis niemand de moeite neemt de bedrijven in te lichten. Laat staan vooraf mee te laten denken.'

Een brief van Ondernemersvereniging Benelux Workpark:

"Beste,

Onbegrijpelijk dat de ondernemers op het Benelux Workpark op Vrijdagmiddag 6 April zelf dienen uit te vinden dat de vanaf Maandag 9 April de P+R Parkeerplaats is afgesloten en op Woensdag 10 April de Openbare weg, de Schiedamsedijk, voor het Cincinnati Building voor beide rijrichtingen is afgesloten zonder dat er enige communicatie is geweest vanuit de Gemeente, die verantwoordelijk is voor het beheer van de Openbare weg, naar de ondernemers op het BNL-WP. Onderstaande email, dd. 6 April 15.48, van uw afdeling “Opbrekingen” komt pas nadat Imtrans contact met de Gemeente heeft opgenomen. Uit de documenten blijkt dat de Gemeente meer dan 20 afdelingen en ondernemingen informeert, maar geen enkele onderneming op het BNL-WP.

Leuk dat op het formulier staat dat “de aanvrager” (wie dat dan ook mag zijn) de bedrijven informeerd, de Gemeente is en blijft verantwoordelijk!

Waarom is dit niet besproken tijdens het regulier overleg tussen de Gemeente en het IKV? Waarom zijn de Ondernemers op het BNL-WP niet ruim van te voren hiervan op de hoogte gesteld?

Verbazend is het bovenstaande natuurlijk niet.

Wederom moesten wij enige weken terug uit de media vernemen dat de Gemeente besloten had om het stuk grond te verkopen aan de KFC, terwijl de afspraak was dat de Ondernemersvereniging BNL-WP vooraf geinformeerd zou worden.

De afspraak is ook gemaakt dat de P+R eerst zou worden verplaatst voordat op de huidige P+R begonnen zou worden met het bouwen van de KFC. Ook die afspraak schijnt geschonden te worden.

Met de ondernemers op het Benelux Workpark wordt geen enkele rekening gehouden! Typisch de Gemeente Vlaardingen, waar ik toch al geen hoge pet van op heb.

Het kan toch niet zo zijn dat enige ambtenaren deze ochtend bij de koffie tot de conclusie kwamen dat ze Dinsdag 10 April niks te doen hadden en tot een besluit kwamen om maar een weg af te sluiten. Of “werken” jullie niet met een planning ? Een planning zodat op tijd alle betrokken geinformeerd kunnen worden en bottlenecks gezamelijk aangepakt cq opgelost kunnen worden.

Wat zijn de andere fratsen die gaan plaats vinden tijdens de bouw van de KFC ? Wordt dan het Algemeen Parkeerverbod op het BNL-WP ook gehandhaaft?

Niet alleen de firma Imtrans zal zware hinder ondervinden, maar ook de firma Cimcool, daar vrachtwagens van klanten en leveranciers niet de draai in een keer kunnen maken om het eigen terrein van Cimcool op te rijden. In een zeer korte tijdsbestek dienen ondernemers van het BNL-WP maatregelen te nemen, als dit nog mogelijk is op dat korte tijdsbestek met alle gevolgen van dien en eventuele schade.

Eventuele schade, in wat voor vorm dan ook, die de firma Cimcool in ieder geval zal claimen bij de Gemeente. Natuurlijk zullen wij alles in het werk stellen om de eventuele schade zo laag mogelijk te houden.

Wij hebben deze middag zoveel mogelijk klanten en leveranciers geinformeerd dat de Schiedamsedijk is afgesloten, zodat men eventueel met kleiner transport kan komen. Dit is natuurlijk absoluut onmogelijk voor de Tankwagens.

Gerrit Jue
Voorzitter Ondernemersvereniging Benelux Workpark
Managing Director Cimcool Industrial Products BV

1 commentaar(en) op artikel "Afsluiting Benelux Workpark"

Aandachtspuntje voor het volgende college

Door: Pollie Op:

Laat een reactie achter

Naam:
E-mailadres:
Reactie:
Reactie toevoegen

Meest gelezen: