De Vlaardinger https://devlaardinger.nl/portals/0/afbeeldingen/logo-V.png

Oeverbos troosteloos maanlandschap met stenen en puin

Small step for man, giant leap for mankind?

Small step for man, giant leap for mankind?

Wijlen Neil Armstrong was, het mag bekend verondersteld, de eerste man die op 20 juli 1969 voet zette op de maan. Dat deed hij na jaren van uitputtende training als gevechts- en testpiloot en astronaut. Dat hij tevens luchtvaartkundig ingenieur en hoogleraar was spreekt in dit verband minder tot de verbeelding.

Wie wil weten hoe hij zich moet hebben gevoeld die zondag om 20:17:39 UTC of gecoördineerde wereldtijd, doet er het best aan onverwijld koers te zetten naar het Oeverbos. Vanuit Vlaardingen is de eerste afslag de juiste om direct in de sfeer te komen.

Een stadgenoot, die anoniem wenst te blijven, deed het en schrok. Met de camera maakte hij een aantal foto’s die de troosteloze sfeer en de omgeving recht doen. Hij zag een landschap, waarvan de bovenste of leeflaag maanachtig aandeed. ‘Louter stenen en puin,’ aldus de stadgenoot. ‘Ze hebben gewoon gras gezaaid en wie straks wil gaan zonnen of de kinderen laat spelen doet er goed aan een tractorbanden dik luchtmatras mee te nemen en de kleintjes stratenmakerknietjes om te gorden.’

Op ongeruste vragen belden we de gemeente Vlaardingen met de vraag wie verantwoordelijk is voor deze ruwe bovenlaag en of deze zo blijft. We werden richting Staatsbosbeheer gezonden, die antwoorden gaf op een rijtje prangende vragen.

Korte uitleg Staatsbosbeheer
Staasbosbeheer wil graag benadrukken dat het werk aan het Oeverbos nog niet klaar is (dit staat ook aangegeven op borden). Wij hebben ervoor gekozen om het park al open te stellen, de (fiets)paden en parkeerplaatsen zijn klaar en prima bruikbaar. Ook merken we op dat we enorm veel last hebben van de droogte: bij een normale zomer hadden we nu al een redelijke grasmat gehad. Ook de beplanting heeft het zwaar.

Wij hebben al eerder laten weten dat in de laag aarde waarmee het Oeverbos gesaneerd is, veel puin, elektriciteitsdraden e.d. zit. Het klopt dat in een klein deel van de gestorte grond wat niet bodem eigen materiaal kan zitten. Dat is door DCMR akkoord bevonden. Die materialen worden als ze tevoorschijn komen opgeruimd. Het gaat overigens allemaal om grond ‘klasse wonen’, en dus niet ‘klasse industrie’, en komt allemaal uit de buurt.

Vragen & Antwoorden
Met betrekking tot de nieuwe toplaag die onder jullie auspiciën enige weken geleden in het Vlaardingse Oeverbos is aangebracht onderstaand een aantal vragen/opmerkingen:

Vraag
Er bevindt zich in de nieuwe toplaag veel puin, elektriciteitsdraden, betonijzer, glas, straatklinkers, pvc, geglazuurde stukken rioolbuis, e.d. Kortom: niet bodem eigen materialen. Noemt u dit schoon en veilig? Los nog van de incidentele stukjes asbestcement.

Antwoord
In elke partij grond mag een klein deel bodemvreemd materiaal zitten. Het betreft hier gekeurde grond, waar geen asbest in zit.

Vraag
De samenstelling van de toplaag is door DCMR in orde bevonden. Is dat niet een vreemde zaak? Er zou een geschikt terrein komen met speelweides en naaktrecreatie. Zou u hier uw kinderen en geslachtsdelen aan bloot willen stellen met grote kans op verwondingen?

Antwoord
Alle toegepaste grond is via de grondbank van de gemeente Rotterdam geleverd en is getoetst door de DCMR.

Vraag
Mensen geven op voorhand aan op die plek niet te willen recreëren vanwege het gevaar van open voeten, et cetera. Dit is toch niet het doel van dit terrein?

Antwoord
Er is nog even wat geduld nodig, zoals gezegd het werk is nog niet definitief klaar.

Vraag
Door de gemeente Vlaardingen is geopperd het terrein schoon te "vegen". Het zou slechts om een klein beetje gaan. Op de foto's is duidelijk te zien dat het gehele terrein op voorhand "vervuild" is. Dit betreft enkel de bovenkant van de toplaag en niet alle scherpe voorwerpen die zijn "geworteld". Hoe denkt u dit terrein schoon en veilig te krijgen?

Antwoord
Ook hier: er is nog even wat geduld nodig: het werk is nog niet definitief klaar.

Vraag
Momenteel schiet het gras wortel, hierdoor wordt de klus nog lastiger.

Antwoord
Het is de bedoeling dat het gras op termijn regelmatig gemaaid wordt, maar door de droogte loopt het nu allemaal even wat anders.

Vraag
Wie is eindverantwoordelijk voor het Lickebaertbos/Oeverbos in het algemeen en dit item in het bijzonder?

Antwoord
DCMR/PZH en het Recreatieschap.

Vraag
Waar komt de grond van de nieuwe toplaag vandaan? Er wordt gefluisterd dat het afkomstig is van het Mariskwartier. De gebruikte hoeveelheid is namelijk niet beschikbaar op het gemeentelijk depot. Het terrein meet circa: 150 x 900 m1 = 135.000 m2.

Antwoord
Er is van minimaal 20 locaties grond ontvangen. Het Mariskwartier zegt ons niets maar kunnen dit niet zeker ontkennen of bevestigen. We zoeken dit na, waar mogelijk.

Vraag
Na 10 juni 2018 is niets gedaan aan het opruimen van de toplaag.

Antwoord
Ook hier: er is nog even wat geduld nodig: het werk is nog niet definitief klaar.

Vraag
Iemand zei van de nieuwe toplaag: 'Als dit grond is klasse wonen, dan wil ik klasse industrie weleens zien! Is dat niet een aanfluiting?

Antwoord
In de laag aarde waarmee Oeverbos gesaneerd zit wel puin, elektriciteitsdraden e.d. in. Het klopt dat in een klein deel van de gestorte grond niet-bodem eigen materiaal kan zitten. Dat is door DCMR akkoord bevonden. Die materialen worden als ze tevoorschijn komen opgeruimd.

Vraag
In Hoek van Holland en Scheveningen wordt het strandzand iedere dag ten behoeve van recreatie iedere dag gezeefd. Kroonkurken en sigarettenpeukjes? Niet een te vinden. Hoe verhoudt dit zich tot het Lickebaertbos/Oeverbos?

Antwoord
Deze grond is niet te zeven.

Vraag
Daarbij geven de bomen, enkele maanden terug noest gepland door toenmalig wethouder Ruud van Harten, geen blad. Is de juiste grond(samenstelling) gebruikt?

Antwoord
Het is een bijzonder droog jaar. Veel jonge aanplant heeft het moeilijk.

Noot bron
De Grondbank Rotterdam heeft ophooggrond geleverd/rondgestuurd. Uit financiële overwegingen is voor de goedkoopste oplossing gekozen. Gezeefde grond was een optie geweest. Zie bijlage. De DCMR gaat uiteraard niet kijken bij elke vrachtwagen welke kwaliteit wordt afgeleverd.

Laat een reactie achter

Naam:
E-mailadres:
Reactie:
Reactie toevoegen

Uw naam
Uw e-mailadres
Onderwerp
Vul uw bericht in...
x

Meest gelezen: