De Vlaardinger https://devlaardinger.nl/portals/0/afbeeldingen/logo-V.png

Openbare besluiten van het college van B&W - 6 februari 2018

Openbare besluiten van het college van B&W - 6 februari 2018

Naamswijziging van openbare ruimte in de Westwijk

Het college van burgemeester en wethouders heeft besloten de naam van de openbare ruimte 'Tussenpad' te wijzigen in 'Spinozastraat'.

Toelichting

Door de nieuwbouwplannen van de Westwijk verandert ook de infrastructuur. Een deel van de doorgaande weg 'Dr.Wiardi Beckmansingel' wordt autoluw en de doorgaande weg naar de 'van Baerlestraat' wordt verlegd. Hierdoor ontstaat een nieuwe situatie. Het 'Tussenpad' (in de oude situatie deels fietspad als verbinding tussen de 'van Baerlestraat' en de 'Dirk de Derdelaan') wordt verbreed tot een doorgaande weg. Dan is de naam 'Tussenpad' niet meer representatief. Het college van B&W heeft besloten deze weg 'Spinozastraat' te noemen, een naamgeving die aansluit op de sfeer van de wijsgerenbuurt.

Nieuwe regeling rechtspositie buitengewoon ambtenaar van de burgerlijke stand

Het college van burgemeester en wethouders heeft de rechtspositieregeling voor de buitengewoon ambtenaar van de burgerlijke stand per 1 januari 2018 vastgesteld onder gelijktijdige intrekking van de rechtspositieregeling voor de buitengewoon ambtenaar van de burgerlijke stand d.d. 14 juni 2005.

Toelichting

De regeling voor de rechtspositie voor buitengewoon ambtenaren van de burgerlijke stand, ook wel trouwambtenaren genoemd, is op een aantal punten technisch en redactioneel aangepast.

Regionale energiestrategie (RES) regio Rotterdam – Den Haag

Het college van burgemeester en wethouders heeft besloten:

  1. deel te nemen aan het opstellen van de regionale energiestrategie (RES) voor de regio Rotterdam-Den Haag in 2018;
  2. de verbintenis aan deze samenwerking te bekrachtigen door op 9 februari 2018 -tijdens het bestuurlijk startmoment van de RES- een handtekening te zetten onder het intentiedocument voor het opstellen van de energiestrategie in regionaal verband;
  3. het raadsmemo vast te stellen over deze regionale samenwerking en de relatie met de Vlaardingse energiestrategie.

Bijlage: Regionale energiestrategie (pdf, 460 kB)

Toelichting

Vlaardingen gaat met de 23 gemeenten van de regio Rotterdam-Den Haag samenwerken aan een regionale energiestrategie. De regionale samenwerking heeft als voordeel dat de gemeenten van elkaar kunnen leren door uitwisseling van kennis en ervaring (efficiënter). Ook vindt afstemming plaats zodat op regionale schaal met elkaar uiterlijk in 2050 een betaalbare, betrouwbare, schone en veilige energievoorziening gerealiseerd kan worden voor iedereen in de regio Rotterdam-Den Haag. Deze regionale strategie sluit aan op de lokale energiestrategie die voor Vlaardingen wordt opgesteld. Hierin worden keuzes per wijk gemaakt voor duurzame alternatieven die de komende decennia gerealiseerd gaan worden ter vervanging van aardgas. De alternatieven die onderzocht worden voor het verwarmen van huizen, het voorzien van warm tapwater en om te koken, zijn onder andere: restwarmte, warmtepompen (lucht en bodemwarmte), all-electric, enzovoort. Iedereen in de stad krijgt de gelegenheid om over deze keuzes mee te denken.

Laat een reactie achter

Naam:
E-mailadres:
Reactie:
Reactie toevoegen

Uw naam
Uw e-mailadres
Onderwerp
Vul uw bericht in...
x

Meest gelezen: