De Vlaardinger https://devlaardinger.nl/portals/0/afbeeldingen/logo-V.png

Openbare besluiten van het college van B&W - 30 januari 2018

Openbare besluiten van het college van B&W - 30 januari 2018

Aanvraag subsidie erfgoedlijnen voor rijksmonument de Touwbaan

Het college van burgemeester en wethouders heeft besloten de subsidie erfgoedlijnen aan te vragen bij de provincie Zuid-Holland voor de aanpak van een deel van de Touwbaan.

Toelichting

Aan de hand van het Masterplan Touwbaan wordt in fases het rijksmonument de Touwbaan hersteld en gerestaureerd. De overkapping van de Touwbaan is op zich klaar, maar de karakteristieke lange lijn is nog onderbroken bij de Jacob Assendelftplaats / Abraham van der Lindeplaats. Voor het herstellen van dit deel vraagt het college van B&W de subsidie erfgoedlijnen aan bij de provincie Zuid-Holland. Het is de bedoeling om het lineaire karakter van de Touwbaan terug te brengen met een eigentijds ontwerp.

Mandaat Stroomopwaarts MVS 2018

Het college van burgemeester en wethouders heeft het volgende vastgesteld:

  • mandaatinstructie Stroomopwaarts MVS 2018;
  • mandaatregister overgedragen bevoegdheden Stroomopwaarts MVS 2018;
  • mandaatbesluit afzonderlijke bevoegdheden Stroomopwaarts MVS 2018.

Toelichting

De bevoegdheden in het mandaatregister is geactualiseerd vanwege wetswijzigingen en wijziging van de gemeenschappelijke regeling Stroomopwaarts MVS.

Adhesiebetuiging statiegeldalliantie

Het college van burgemeester en wethouders heeft besloten adhesie te betuigen aan de statiegeldalliantie.

Toelichting

Organisaties, bedrijven, verenigingen en lokale overheden bundelen hun krachten voor het verzoek aan de Nederlandse en Belgische regering om in 2018 statiegeld op álle PET-flessen en blikjes in te voeren. Het college van B&W geeft steun aan deze voorgestelde maatregel, die naar verwachting bijdraagt aan het verminderen van zwerfafval. Met dit besluit is eveneens voldaan aan de vorige week aangenomen motie over dit onderwerp. Inmiddels hebben zich meer dan honderd partners aangesloten bij de alliantie, waaronder 29 Nederlandse en 7 Vlaamse gemeenten.

Nieuwe tijdelijke overeenkomst werktuigbouwkundige installaties

Het college van burgemeester en wethouders heeft besloten tot het -in afwijking van het gemeentelijke inkoopbeleid- enkelvoudig onderhands aangaan van een overeenkomst voor bepaalde tijd (zes maanden met de mogelijkheid de overeenkomst twee keer te verlengen met drie maanden) voor het onderhoud van werktuigbouwkundige installaties.

Toelichting

Met het bedrijf dat momenteel het onderhoud van werktuigbouwkundige installaties verzorgt, gaat het college van B&W een tijdelijke overeenkomst aan voor een bepaalde tijd. Op het gebied van vastgoedonderhoud heeft de gemeente behoefte aan totale dienstverlening. Daarvoor wordt de komende tijd de aanbestedingsprocedure gebouwenbeheer doorlopen. Naar verwachting is deze procedure voor 31 januari 2019 afgerond. Als overbruggingsperiode heeft het college besloten om af te wijken van het gemeentelijke inkoopbeleid en tot die tijd een overeenkomst aan te gaan met de huidige uitvoerder.

Raadsmemo begrotingsafwijkingen december 2017

Het college van burgemeester en wethouders heeft het raadsmemo begrotingsafwijkingen december 2017 vastgesteld.

Bijlage: Begrotingsafwijkingen december 2017 (pdf, 100 kB)

Toelichting

Maandelijks informeert het college van B&W de gemeenteraad over afwijkingen op de begroting. Via dit raadsmemo meldt het college de afwijkingen over de maand december 2017.

Raadsmemo Hoekse lijn

Het college van burgemeester en wethouders heeft het raadsmemo Hoekse lijn vastgesteld.
 
Bijlage: Hoekse lijn (pdf, 561 kB)

Toelichting

Via een memo informeert het college van B&W de gemeenteraad over de recente ontwikkelingen rond de ombouw van de Hoekse lijn naar metro. Bij het memo voegt het college een voortgangsrapportage van het Rotterdams college van B&W.

Raadsmemo overdracht van college aan raad 2018

Het college van burgemeester en wethouders heeft het raadsmemo overdracht van college aan raad 2018 vastgesteld.
 
Bijlage:
Overdrachtsdocument (pdf volgt)

Toelichting

Het college van B&W doet de gemeenteraad een overdrachtsdocument toekomen met daarin een weergave van het financiële perspectief zoals dat op dit moment bekend is. Ook bevat het memo een overzicht van raadsvoorstellen die in voorbereiding zijn. Hierover vindt bestuurlijke besluitvorming plaats na de gemeenteraadsverkiezing.

Raadsvoorstel wensen en bedenkingen verkoop Curaçaolaan 29-53

Het college van burgemeester en wethouders heeft:

  1. besloten tot het voornemen tot verkoop van het pand Curaçaolaan 29-53
  2. het raadsvoorstel tot wensen en bedenkingen verkoop Curaçaolaan 29-53 vastgesteld;

Bijlage: Rv Verkoop Curaçaolaan (pdf, 127 kB)

Toelichting

Het college van B&W heeft het voornemen het pand Curaçaolaan 29-53 te verkopen. Voordat het college definitief besluit over de verkoop stelt het college de gemeenteraad in de gelegenheid wensen en bedenkingen kenbaar te maken. De huidige huurders zijn op de hoogte van de verkoopplannen. De beoogde koper zet de lopende huurovereenkomsten voort onder dezelfde voorwaarden.

Laat een reactie achter

Naam:
E-mailadres:
Reactie:
Reactie toevoegen

Uw naam
Uw e-mailadres
Onderwerp
Vul uw bericht in...
x

Meest gelezen: