De Vlaardinger https://devlaardinger.nl/portals/0/afbeeldingen/logo-V.png

Eerste overleg bouw fastfood kipproducten

KFC, Benelux Workpark & gemeente United?

KFC, Benelux Workpark & gemeente United?

Komisch drama “Kip, ik heb je” lijkt in kalmer vaarwater beland. Vertoonde de aanloop naar de bouw van KFC aan de poort van Benelux Workpark tekenen die wijzen op een chaosproject, een week na die valse start was eindelijk het eerste overleg met alle betrokkenen. Laat, maar niet minder noodzakelijk. ‘De bouw duurt zo’n tien maanden,’ aldus KFC Real Estate. ‘We hebben geen zin in roodgloeiende telefoons en stront aan de knikker.’

Het begon als een aflevering van “Het spijt me”. Hierin bood KFC Real Estate nogmaals excuses aan voor dit onzuivere begin. De vertegenwoordiging van de gemeente zweeg in alle talen. Geen Hans Versluijs of Ruud van Harten. Het grote aftellen als wethouder lijkt begonnen.

Fase I of het verplanten van een plataan leidde praktisch tot veel wenkbrauwophalen en grimlachjes. De fouten en gevaarlijke situaties als het over mensen heen hijsen van zware contragewichten van de kraan in combinatie met verkeerschaos, etc. zorgden in ieder geval voor een goede opkomst van betrokken ondernemers in het bedrijfsonderkomen van verhuizer, transporteur Imtrans.

Woensdag 18 april 17.00 uur stak KFC Real Estate van wal. Snel wilde men ter zake komen, de blik op de toekomst gericht, maar een ondernemer spuwde eerst zijn gal, en die van anderen. De trits fouten werd nog eens dunnetjes uit de doeken gedaan. Het kon niet anders, de ondernemers hebben hun eerste slechte ervaringen nog niet verteerd en zochten enige mate van zekerheid. Zekerheid die in deze fase van de strijd lastig te geven valt, maar noodzakelijk is vanwege alle zakelijke belangen van de ondernemers. Want, wat als een speciaal transport op gegeven moment de wijk niet in of uit kan. Het was maar een voorbeeld.

Gemeente en KFC c.s. kregen onder uit de zak. Het kon ook niet anders en met schriftelijke excuses alleen kom je niet weg bij ondernemers wier bestaan afhangt van service en kwaliteit binnen zeker tijdsbestek.

Er werden toezeggingen gedaan die getuigen van logica, maar eerst ontbraken. Nu wordt een schema opgesteld en de ondernemers worden van iedere fase, die overlast genereert, een werkweek van tevoren ingeseind. In de tussenliggende periode tijd voor overleg bij knelpunten die onduidelijk zijn.

Door de gemeente werd toegezegd dat indien nodig (bijvoorbeeld voor het opstellen van de heimachine en het regelmatig leveren van circa 25 meter lange palen) ’s nachts en in het weekeinde wordt gewerkt. Wie die kosten voor zijn rekening neemt is onbekend. Op 2, 3 en 4 mei gaat worden de eerste palen voor het restaurant geheid. De palen voor de reclamezuil gaan in later stadium de grond in.

Het bouwen van de KFC impliceert dat de straat open moet om riolering aan te passen. Verkeersregelaars kunnen die tijd beter wel op hun post zijn. Benelux Workpark sidderde veelal in stilte. Er moet met spoed een tijdelijke carpoolparkeerplaats komen. ‘Grasveldje met rijplaten,’ zei iemand. Probleem: er zijn niet veel van die plaatsen in het workpark.

Dat de komst van KFC voor het aangezicht van Cincinnati Building allesbehalve een welkome is werd luid en duidelijk aangekondigd. Vooruitlopend op de geplande opening eind 2018 opperde ongeruste ondernemers hoe ze rondzwervend vuil dachten tegen te gaan en op te ruimen. ‘Misschien kunnen we, samen met Burger King eens per week de wijk reinigen,’ probeerde KFC. ‘Maak daar maar iedere dag van,’ zeiden de IKV’ers.

Tot slot werd gesproken over twee slagbomen, die het nachtelijk snackend verkeer uit de industriewijk moeten weren. ‘Dat eten gaat nog wel, maar ze pleuren alles zo uit de auto. Met die kippenresten erbij sterft het hier straks van de ratten.’

De eerste voorzichtige stap is gezet. Of het tot definitieve toenadering komt hang af in hoeverre gemeente en KFC zich aan de afspraak houden alle ondernemers bij elke stap in te seinen van de gevolgen.

Noot
Nu de politieke heisa van vlak voor de gemeenteraadsverkiezingen voorbij is en ieder zijn of haar zegeningen telt, dan wel wonden likt, is de lust tot buiten het stadhuis je gezicht laten zien weer tot het vertrouwde minpunt gedaald. Slechts ONS.Vlaardingen gaf blijk van enige interesse en was aanwezig tijdens het overleg.

Laat een reactie achter

Naam:
E-mailadres:
Reactie:
Reactie toevoegen

Uw naam
Uw e-mailadres
Onderwerp
Vul uw bericht in...
x

Meest gelezen: