De Vlaardinger https://devlaardinger.nl/portals/0/afbeeldingen/logo-V.png

Samenwerking ageert op aantijgingen

Geen schimmel, kortsluiting en wateroverlast?

Geen schimmel, kortsluiting en wateroverlast?

Het Karel Doormanhof is een leuk complexje van woningen, dat voorheen als onderdeel van de Nederlandse instelling (Landelijke Vereniging) Centraal Wonen (naam De Pionier) een heuse woongroep huisvestte van mensen die graag dicht bij elkaar wonen en gezamenlijk activiteiten opzetten. Zij mochten zelf bepalen wie er in een leeg gekomen woning kwam te wonen en de sfeer was prima. In het huurcontract was een aantal bepalingen opgenomen over het gebruik van een aantal gezamenlijke ruimtes, over het schoonhouden daarvan, over het onderhoud van de tuinen e.d. Zodoende kom men door zelforganisatie corvee werkzaamheden geld besparen. Het buitenonderhoud is en was voor rekening van Samenwerking.

http://www.lvcw.nl/over-gemeenschappelijk-wonen:http://www.lvcw.nl/over-gemeenschappelijk-wonen

Gemeenschappelijk wonen is een vorm van wonen waarbij meerdere bewoners/huishoudens bewust kiezen om met elkaar te wonen en waarbij de huishoudens over een zelfstandige woning of wooneenheid beschikken en tevens gemeenschappelijke voorzieningen en ruimten met elkaar delen.

De LVCW ziet gemeenschappelijk wonen als een woonvorm waar een aantal maatschappelijke doelstellingen meer kans hebben om tot ontwikkeling te komen. Zoals: ontplooiingskansen voor ieder individu, emancipatie, bewust omgaan met het milieu, solidariteit en sociale rechtvaardigheid.

Veel woongemeenschappen met woningen in de sociale huursector zijn aan het nadenken over zelfbeheer, omdat ze sinds een paar jaar minder vrij zijn in het kiezen van nieuwe bewoners. Nieuwe regelgeving van de overheid stelt immers grenzen aan het inkomen dat een huishouden voor een dergelijke woning mag hebben.

Een aantal jaren geleden is daar de klad in gekomen. De eenheid van de huurders liep steeds verder terug, een aantal ruzies deed de sfeer verslechteren en ondanks vele pogingen van onze  leefbaarheidsmedewerker de bewoners weer te activeren om het complex schoon en leefbaar te krijgen, (dmv diverse nieuwsbrieven en het oprichten van en overleggen met een klantenpanel) komt dit thans niet  van de grond. Ik ben er afgelopen week nog wezen kijken. Als je binnen komt ziet het er groezelig uit. Er wordt duidelijk niet schoon gemaakt, het is er vies in de gezamenlijke ruimten, de voorschriften over bijvoorbeeld het stallen van fietsen worden niet meer nageleefd en de gezamenlijke tuinen zien er niet uit. Dit speelt al enige tijd en Samenwerking heeft zich genoodzaakt gezien de beheerovereenkomst met Centraal Wonen op te zeggen. onder andere omdat een grote groep van de bewoners de afspraken die daarbij horen, niet meer nakomt.

Wij hebben vorige week de klachten, die in het interview met mevrouw Van den Brink zijn geuit nagetrokken. Wij hebben het afgelopen jaar één klacht binnen gekregen, dat ging over wateroverlast. Dat hebben we kort daarna laten verhelpen. Er is geen achterstallig onderhoud geconstateerd.  Wel is het een rommeltje, moet er dus opgeruimd worden, schoon gemaakt en hier en daar zou een witkwastje geen overbodige luxe zijn; echter dit dienen de bewoners zelf te doen. Dat deden zij tot een paar jaar terug ook, maar de laatste jaren is dat helaas achterwege gebleven. Wij betreuren dit zeer, want een enthousiaste groep mensen zou er echt iets geweldigs van kunnen maken. Het is een leuk complexje, maar bewoners moeten er wel gezamenlijk wat van maken.

Overigens wil ik één detail niet onopgemerkt laten. Toen wij contact zochten met één va de bewoners om genoemde klachten met eigen ogen te kunnen aanschouwen, werd ons aangegeven dat men niet wilde reageren. We moesten maar contact zoeken met iemand van de SP. En dat bevreemdt ons zeer.

Ton van der Steen, directeur-bestuur Wst Samenwerking

***

Reactie gezamenlijke huurders op bovenstaande:
Als zelfstandige huurders zijn we bekend met de werkwijze van Samenwerking om op een zeer selectieve manier te reageren op slechts enkele punten uit een groter geheel aan onderhoud en brandveiligheid problemen. Daarnaast zijn we ook bekend met het continu proberen te verleggen van de verantwoordelijkheid van de verhuurder naar de zelfstandige huurders.

De woongroep bestaat al enkele jaren niet meer. Toch worden de zelfstandige huurders door Samenwerking onder druk gezet middels intimiderende brieven. Samenwerking dreigt gas, licht en water af te sluiten en het pand te ontruimen op kosten van de zelfstandige huurders als zij het onderhoud van het pand van de verhuurder niet willen overnemen. We praten dan over ernstige schimmel binnen en buiten de woningen, lekkages langs electriciteitsbedrading, het ontbreken van brandveiligheidvoorzieningen en verrot houtwerk binnen en buiten de woningen. Dit is een kleine greep uit de lange lijst klachten waar Samenwerking wel degelijk van op de hoogte is.

Dit accepteren we niet.

Inmiddels is er een door de gezamelijke zelfstandige huurders ondertekende brief naar Samenwerking gestuurd. Daarnaast hebben de zelfstandige huurders nogmaals een lange lijst gebreken betreft onderhoud en brandveiligheid van het pand en de individuele woningen opgesteld. Deze worden door de zelfstandige huurders in samenwerking met de SP aangeboden aan de directie van Samenwerking. We willen een spoedige oplossing van het geheel aan klachten.

***

Korte reactie Ton van der Steen op bovenstaande reactie Gezamenlijk huurders:
Samenwerking is verantwoordelijk voor alle onderhoud aan de buitenkant van het wooncomplex. Het interieur moeten de bewoners doen. Wordt dit nagelaten en gaat Samenwerking aan de slag, dan volgt hiervoor een rekening.

We hebben één klacht gekregen het laatste jaar. dat betrof lekkage en is inmiddels verholpen. Als mensen niet met hun klachten naar ons komen, kunnen wij geen problemen oplossen. Ik ben pas wezen kijken en constateerde slechts wat wituitslag en die is niet schadelijk.

***

Het eerste verhaal kun je lezen op:
Karel Doormanhof: ‘Zwaar achterstallig onderhoud’
Schimmel, kortsluiting en wateroverlast
http://devlaardinger.nl/Stad/Artikel/schimmel-kortsluiting-en-wateroverlast

2 commentaar(en) op artikel "Geen schimmel, kortsluiting en wateroverlast?"

Misschien kan Ton jullie helpen met zelfwerkzaamheid, hij kan ook heel goed zijn eigen straatje schoonvegen!

Door: Karin vd water Op:

Hey Karin moet ie hier of moet ie daaaaaarin!!!!!

Door: Ton Op:

Laat een reactie achter

Naam:
E-mailadres:
Reactie:
Reactie toevoegen

Uw naam
Uw e-mailadres
Onderwerp
Vul uw bericht in...
x

Meest gelezen: