Openbare besluiten van het college...

Privacybeleid in het kader van de Algemene Verordening Gegevensbescherming (AVG) Het college van burgemeester en wethouders heeft het nieuwe privacybeleid vastgesteld.

Openbare besluiten van het college...

Het college van burgemeester en wethouders heeft het raadsvoorstel tot het vaststellen van een zienswijze op de Ontwerpbegrotingswijziging 2018 en Ontwerpbegroting 2019 van de Gemeenschappelijke Regeling ROGplus NWN vastgesteld.

Ambitie formateurs Vlaardingen: 5...

In een brief informeren Frans Hoogendijk en Arnout Hoekstra de raadsleden over de stand van zaken rondom het raadsakkoord. De formateurs willen op 5 juni het rompakkoord en de kandidaat-wethouders voorleggen aan de gemeenteraad.

SBV & BVV op de wip

Stadsbelangen Vlaardingen en Beter voor Vlaardingen, zijn geattendeerd op de (onderhouds)situatie van de speelplaats in het Oranjepark.

Openbare besluiten van het college...

Collegeverklaring informatieveiligheid ENSIA Het college van burgemeester en wethouders heeft de collegeverklaring informatieveiligheid ENSIA, het assurance rapport en het verbeterplan vastgesteld.

De Nieuwe Stijl

De reis naar het te vormen college is in een tweede fase aanbeland.

ROOD Vlaardingen bezet hoofdkantoor...

Maandag 16 april is ROOD Vlaardingen verhaal wezen halen bij WaterwegWonen over de gebrekkige ondersteuning die zij verlenen bij dringende situaties. In dit geval zou 1 mei de particuliere huurwoning van een jongere in Vlaardingen...

G5 coalitie?

Op basis van gesprekken met alle politieke partijen stellen de informateurs Frans Hoogendijk (ONS Vlaardingen) en Arnout Hoekstra (SP) voor een coalitie te vormen met de vijf grootste partijen: ONS Vlaardingen, SP, VVD,...

Openbare besluiten van het college...

Raadsmemo scope-uitbreiding project planuitwerking A4 Haaglanden-N14 Het college van burgemeester en wethouders heeft het raadsmemo scope-uitbreiding planuitwerking A4 Haaglanden-N14 vastgesteld.

Nep vuurwapens; gevaarlijk speelgoed

Afgelopen weekend in de nacht van zaterdag 7 april op zondag 8 april is er bij de aanhouding van drie jongens in de leeftijden van 15 en 16 een waarschuwingsschot gelost door de politie. Er was een melding binnengekomen dat de jongens...

Boomverplanting KFC met hindernissen

Op woensdag 11 april is een plataan aan de Schiedamsedijk, op het Benelux Workpark, verplaatst van de carpoolplaats naar een nieuwe locatie ten westen van de Cincinnati Building. De verplaatsing is noodzakelijk om realisatie...

Lijsttrekkersbijeenkomst stadhuis

Op woensdag 3 april, twee weken na de gemeenteraadsverkiezingen, verschenen de twaalf lijsttrekkers, griffier Etiënne Hesen, voorzitter Klaas Terpstra en verkennen Bert Blase op de lijsttrekkersbijeenkomst in de raadszaal van het...

Vlaardingen werkt: zonder subsidie?

Onlangs heeft de ChristenUnie-SGP fractie vernomen dat het college niet akkoord gaat met de extra eenmalige financiële aanvraag van Vlaardingen Werkt. Dit met als moverende reden dat de aanvraag substantieel, risicovol en niet...

Openbare besluiten van het college...

Adviesverzoek gewijzigd gaswinningsplan NAM Gaag-Monster Het college van burgemeester en wethouders heeft ingestemd met de conceptbrief aan de Minister van Economische Zaken en Klimaat over het door de NAM ingediend gewijzigd...

Verzoek duiding inzake mogelijke...

Inzake de melding van een mogelijke integriteitschending betreffende partijfinanciering van ONS Vlaardingen, kreeg ik door tussenkomst van W. v.d. Vlies, interim adviseur van de griffie, de beschikking over de belangrijkste stukken van...